ANADOLU KÜLTÜR’E İLİŞKİN BİLDİRİ


STATEMENT FOR ANADOLU KÜLTÜR

The Turkish Trade Ministry has filed a lawsuit to dissolve Anadolu Kültür, a not-for-profit institution operating since 2002. Anadolu Kültür is a cultural agency that brings together artists and the public, in the spirit of mutual understanding and respect for difference, by way of social projects emphasizing cultural diversity as well as artistic expression and training. Its closure would deprive audiences of a popular cultural platform and impact negatively a large number of art professionals.The Ministry alleges that the organization’s activities go “against public order or the field of operation of the business” on the grounds that it “carries out its activities without profit, similar to associations and foundations”. This is the first such lawsuit filed in Turkey’s history and represents a clear attempt to instrumentalize the country’s commercial code as a weapon to silence cultural dialogue and thwart freedom of expression. It sets an ominous precedent for all those whose opinions do not reflect a particular government's views. AICA stands in solidarity with Anadolu Kültür and condemns the pending termination lawsuit against it as an unambiguous example of lawfare. We call upon the Turkish government and especially the Minister of Trade to reconsider this decision, which goes against the interests of so many Turkish citizens.

Lisbeth Rebollo-Gonçalves, AICA International President

Rafael Cardoso, AICA Chair of Censorship and Freedom of Expression Committee

2.3.2021.

ANADOLU KÜLTÜR’E İLİŞKİN BİLDİRİ

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, faaliyetlerini 2002'den bu yana kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak sürdüren Anadolu Kültür'e karşı fesih davası açtı. Anadolu Kültür karşılıklı anlayış ve farklılıklara saygı çerçevesinde sanatçılar ve kamuoyu arasında kültürel aracılık rolünü üstlenen, sanatsal ifade, kültürel çeşitlilik ve sanat eğitimi vurgusu taşıyan sosyal projeler geliştiren bir kurum. Olası bir fesih kararı, sanat izleyicisini takdir gören bir kültürel platformdan mahrum bırakacak ve çok sayıda sanat çalışanını olumsuz yönde etkileyecektir. Bakanlık, kurumun faaliyetlerinin “kamu düzenine ya da ticari işleyişe karşı” geldiği ve “faaliyetlerini, kâr etmeksizin dernek ve vakıflara benzer şekilde yürüttüğü” iddiasında bulunuyor. Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bu dava kültürel diyaloğu susturmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nun araçsallaştırılmasının açık bir örneği olarak karşımızda durmaktadır. Belirli bir hükümetin görüşlerine uyum göstermeyen fikirlerin hedef alınması yönünde kaygı verici bir emsal teşkil etmektedir. AICA olarak, Anadolu Kültür ile dayanışma içinde olduğumuzu ve kuruma açılan davayı hukuk yoluyla başlatılan bir saldırı olarak değerlendirdiğimizi ve kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Türkiye'de iktidarda bulunan hükümeti ve özellikle Ticaret Bakanı'nı, Türkiye'deki pek çok vatandaşı olumsuz yönde etkileyecek bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Lisbeth Rebollo-Gonçalves, AICA Uluslararası Başkanı

Rafael Cardoso, AICA Sansür ve İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı

2.3.2021