2006 Çağdaş Sanat ve Kültürün Küreselleşmesi | Globalization of Contemporary Art and Culture


Globalization of Contemporary Art and Culture
Çağdaş Sanat ve Kültürün Küreselleşmesi
A Series of Discussions on Artmaking, Theory, Criticism, Policies, Management
Sanat Üretimi, Kuram, Eleştiri, Politikalar ve Yönetimler üstüne bir Tartışma Dizisi
Organized by Pera Museum in collboration with AICA Turkey
Pera Müzesi tarafından AICA Türkiye işbirliğiyle düzenlenmektedir.
January 2006- December 2006
Ocak 2006- Aralık 2006

Detaylı bilgi için tıklayınız.