CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE SANAT TARİHİ YAZIMI VE ELEŞTİRİSİ


CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE SANAT TARİHİ YAZIMI VE ELEŞTİRİSİ 22-23 ARALIK 2023

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsü, E4-305

10.00-10.15 Açılış

I. OTURUM

10.15-11.30
Moderatör: Esra Yıldız (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Günsel Renda (Koç Üniversitesi): Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı: Suut Kemal Yetkin
Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi): Türkiye'de Sanat Tarihinin Doğuşu: Eleştirel Bir Değerlendirme

Ömer Faruk Şerifoğlu (Sezer Tansuğ Vakfı Başkanı): Sıradışı Bir Sanat Tarihçi ve Eleştirmen Sezer Tansuğ (1930-1998)

Kahve Arası

II. OTURUM

11.45-13.30

Moderatör: Ebru Nalan Sülün (Marmara Üniversitesi)
Serap Yüzgüller (İstanbul Üniversitesi):
Türkiye’de “İkonografik Metin” Yazımı Üzerine Bir Eleştiri:

Metodoloji Dahilinde ya da Haricinde Kalmak

Mertkan Karaca (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi): Türkiye Sanat Tarihçiliğinde Avrupa- Merkezci Kanon ve İslam’da Suret Yasağı Meselesi

Ayşe Erek (Kadir Has Üniversitesi): Erken Cumhuriyet Dönemi Sanat ve Mimarlık Yazınına 1950’lerden Bakmak: Süreli Yayınlarda Gündem ve Kavramlar

Elif Dastarlı (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) Kanonik Sanat Tarihinin Bir İcadı: Modern Türk sanatı

ÖĞLE ARASI

III. OTURUM

14.30-15.45
Moderatör: Ayşegül Güçhan (Beykoz Üniversitesi)

Zeynep Kuban (İstanbul Teknik Üniversitesi): Paris’e Gidiş ve Paris’ten Dönüş-André Lhote'un Türk öğrencileri

Lütfiye Bozdağ: Tek Parti Dönemi (1923-1950) Kültür Politikalarına Eleştirel Bir Yaklaşım
Bengü Aydın Dikmen (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü): Arşivin Gösterdiği: Ressamların Yurt

Gezilerine (1938-1946) Dair Yeni Bulgular

Ara
IV. OTURUM

16.00-17.45
Moderatör: Rana Öztürk (İstinye Üniversitesi)

Beral Madra: Çağdaş Sanatın Tarihsel ve Söylemsel Belleği
Nermin Saybaşılı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi): Sanat Tarihinden Görsel Kültür

Çalışmalarına: Sanatçı ile Sihirbaz, ya da İllüzyonlar Çağında Sanatın Kamusallığını Yazmak Tuğçe Arslan: Türkiye’de Performans Sanatı Tarihi Yazımının Teorikleştirilmesi

Esra Plumer Bardak (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi): Eylem/Arşiv Olarak Sanatçı Röportajı: Kıbrıs Türk Toplumunda Çağdaş Görsel Sanatta Televizyon Raporculuğu

23 Aralık Cumartesi V. OTURUM

13.00-14.40 Moderatör: Ahmet Ergenç

Bedri Baykam (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye Başkanı): Maymunların Resim Yapma Hakkı ve “MUCOS” Sendromu: Türk Sanatçıları Bağımsızlık Savaşını Nasıl Kazandı?”

Esra Yıldız (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Türkiye’de Sanatın Tarihine Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Üstünden Bakmak

Mahmut Wenda Koyuncu: Çatışmalı Coğrafyalarda Temsili Olanın Aciliyeti
Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi): Türkiye’de Sanatın Tarihi Dizisi: Bir Sanat Tarihi Yazma

Denemesi

Kahve Arası

VI. OTURUM

15.00 – 17.00
Nilgün Tutal (Galatasaray Üniversitesi), Mehmet Erte (Varlık Dergisi Editörü)
:

Varlık Dergisinde Sanat, Eleştiri, Yorum: Politik Olanın Dar Sahasında Sıkışmışlığa Bir Alternatif

Evrim Altuğ, Beral Madra, Ahmet Ergenç, Ebru Nalan Sülün: 100 Yılın Yarısından Dilimler: Milliyet Sanat Dergisi ve Eleştiri