Julian Stallabrass Konferansı - AICA TURKEY & ARTIST 2017 ART FAIR CONFERENCE


 
AICA TR ve ARTIST 2017 işbirliği ile Julian Stallabrass tarafından gerçekleştirilecek olan konferans 11 Kasım Cumartesi saat 16:00'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde dinleyicileri bekliyor olacak.

Küreselleşen Sanat, Popülizm ve Eleştiri

Postmodernizm, sıradan zevkleri öven güçlü bir popülizm baskısı sunmayı vasiyet etmekteydi ve ironik olan şu ki; süper-zenginlerin son moda zevkleri de bunu kuvvetli bir biçimde destekliyor. Müzeler gittikçe ticarileşirken, koleksiyonculuk daha araçsal bir hale gelmekteyken (yatırım odaklı koleksiyonculuk) ve ekonomik krizde, uluslararasılaşan ürünlerin değerleri şişirilirken ve bir iş, giderek sosyal medyada görülüp, kamusal kanaatin nesnesi haline gelirken, bu olgu, bir bütün olarak sanat dünyasında güçlü bir yankı bulmakta. Aynı zamanda ve açıkça aynı bir gelişim çizgisinde, bienaller sahnesiyse, ayrıca, geniş ölçekli bir kamusal cazibeye sahip, karanlık bir politik karaktere sahip olan, dokümanter sanat tarafından yönetilmektedir ve her ikisi de, aynı birleşik algı atmosferinde yer alır. Bu kombinasyon nasıl anlaşılabilir? Sanatın bu yeni popülist sahnesinde, elit kesim bugün popüler olanı üretmektense, çerçevelemektedir ve sonuçta, elit kültürün eski karakteristikleri ve belki de onun eleştirisi, giderek aşınıyor. Yine de sahne tutarsız ve siz, radikal teorinin canlanışını (bu da bazen popüler olmaktadır) ve açık politik kanaatlerle birlikte, yüksek prodüksiyon değerleriyle birleşen sanatın, yeni ortaya çıkan sentezlerde bulunabileceğini öne sürebilirsiniz. 

Julian Stallabrass, özellikle sanat ve politika arasındaki ilişki konusuna odaklanan öğretim üyesi, yazar, fotoğrafçı ve küratör. Araştırma ve eğitim alanları, sanatın küreselleşmesi ve bienaller, fotoğraf tarihi ve yeni medya sanatı dahil olmak üzere, modern ve çağdaş sanat alanları üzerinedir. Son yıllarda, yazar, özellikle savaşın betimlenmesi olmak üzere, dokümanter fotoğraf, sinema ve video üzerine çalışmaktaadır. Stallabrass ayrıca, çağdaş sanat ve siyasette popülizm üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. 
Stallabrass’ın ilk kitabı Gargantua (Verso, 1996) sokak sanatı, amatör fotoğrafçılık ve bilgisayar oyunlarını da içeren, görsel yığın ve popüler kültürün görünümleri üzerineydi. High Art Lite (Verso, 1999) ise, halen “genç Britanya Sanatı”nın tek ciddi eleştirisi ve analitik açıklaması olarak durmaktadır ve birçok tartışmanın ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Kraliyet Akademisi sayesinde, Julian kentte sokak fotoğrafçılığının yükselişi ve bitişini ve sol politikalar, kira denetimi ve düzenlenmiş gelişme olguları içerisinde parladığı koşulları ele alan Paris Pictured (2002) kitabını yazdı. Internet Art (Tate, 2003) konu hakkında ilk kitaptı ve sanat dünyasına ve geleneksel eleştirel tartışmalara meydan okumasını analiz etmekteydi. Art Incorporated (daha sonra, Contemporary Art: A Very Short Introduction olarak yayınlandı ve güncellendi; Sanat A.Ş. olarak İletişim Yayınları’ndan çıkarıldı) sanat dünyasının küreselleşmesini ve sanatın çağdaş kültür ve toplumdaki yerini analiz etmekteydi. Bu yayın altı dile çevrilmiştir.
2008 yılında Julian Stallabrass Memory of Fire: Images of War and the War of Images başlıklı Brighton Foto Bienali’nin küratörlüğünü üstlendi ve bu etkinlik savaş fotoğrafçılığı üzerine dokuz farklı sergiyi içermekteydi. Konu üzerine Sergiden malzemeler ve fotoğrafçılarla röportajlar daha sonra Memory of Fire kitabında bir araya getirildi (Photoworks, 2003) Julian Stallabrass Artforum, Texte zur Kunste, Bazaar Art ve London Review of Books dahil olmak üzere birçok yayın için kısa denemeler ve sanat eleştirisi metinleri yazmaktadır. 
 
--------------------------------------------------------------
AICA TURKEY & ARTIST 2017 ART FAIR CONFERENCE: 
Julian Stallabrass
Globalised Art, Populism and Critique
Postmodernism bequeathed to the present a strong strain of populism that celebrated ordinary tastes; it has ironically been greatly reinforced by the recent tastes of the super-rich. It finds a powerful echo in the art world as a whole as museums have had increasingly to commercialise themselves, collecting has become more instrumental (driven by investment) and internationalised, asset values in the financial crisis have become inflated, and work is increasingly seen on social media and is subject to public comment. At the same time, and apparently in a separate development, the biennial scene is also dominated by documentary art of a dark political character, which also has wide public appeal. Both inhabit the same mediatised sphere of reception. How to make sense of the combination? In this new populist stage of art, the elite now frame rather than manufacture what is popular, and the old characteristics of elite culture, and perhaps with it critique, are eroded as a result. Yet the scene is contradictory, and you could argue that in the revival of radical theory (which can also sometimes be popular) and art that marries high production values with overt political comment may be found the elements of an emerging synthesis.

Julian Stallabrass a lecturer, writer, photographer and curator with a particular interest in the relations between art and political issues. His research and teaching is in areas of modern and contemporary art, including the globalisation of art and the biennial scene, the history of photography and new media art. Most recently, he has been working on documentary photography, film and video, especially in the depiction of war. He has also been researching populism in contemporary art and politics. 
His first book, Gargantua (Verso 1996) was about aspects of visual mass and popular culture, including street art, amateur photography and computer games. High Art Lite (Verso 1999) remains the only serious critical and analytical account of ‘young British art’, and was the subject of much controversy on its launch. With the Royal Academy, Julian wrote Paris Pictured(2002), an account of the rise and fall of street photography in the city, and the conditions for its flourishing in leftist politics, rent control and regulated i.development. Internet Art (Tate 2003) was the first book about the subject, and examined the challenges it presented to the art world and to conventional critical discourse. Art Incorporated (later published and updated as Contemporary Art: A Very Short Introduction) (Oxford, 2004/ 2006) analysed the globalisation of the art world, and art’s place in contemporary culture and society. It has been translated into six languages. In 2008 Julian curated the Brighton Photo Biennial, Memory of Fire: Images of War and the War of Images, nine contrasting exhibitions about war photography. Materials from the exhibitions, and essays on the subject and interviews with photographers were later collected into the book, Memory of Fire (Photoworks 2013). Julian has also written shorter essays and art criticism for many publications, including Artforum, Texte zur Kunste, Bazaar Art and the London Review of Books.
 
AICA Turkey in collaboration with Artist 2017 Art Fair invites you to a conference by Prof. Julian Stallabrass. November 11 2017, 16:00-18:00 p.m. at Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece - İstanbul