52. AICA ULUSLARARASI KONGRESİ’NİN OSMAN KAVALA HAKKINDA BİLDİRGESİ


52nd AICA INTERNATIONAL CONGRESS DECLARATION ON OSMAN KAVALA

 

The membership of AICA International (International Association of Art Critics) is global and culturally diverse and we believe firmly in the principle of freedom of expression. 

Mr. Osman Kavala who is a businessman and philanthropist has been remanded in custody for almost two years with an indictment that is not based on any concrete evidence. Kavala has always supported civic engagement, democratic forms of expression and equality of access for arts and culture. Osman Kavala has been active in fostering culture and education in Turkey. As a member of numerous boards and president of the cultural institution Anadolu Kültür, which he founded 16 years ago, he has constructed bridges in civil society from Turkey to Europe and neighboring countries.

We, as members of AICA International and participants of the 52nd International AICA Congress 2019 in Cologne & Berlin, are stating that Osman Kavala must be released immediately.

 

Berlin, 5 October 2019

 

Lisbeth Rebollo Gonçalves               Robert-Jan Muller

President AICA International            Chair, AICA Committee on 

                                     Censorship and Freedom of Expression

 

 

52. AICA ULUSLARARASI KONGRESİ’NİN OSMAN KAVALA HAKKINDA BİLDİRGESİ

AICA International (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) üyeleri olarak, küresel ve kültürel anlamda farklılıklarımız olmasına karşın, ifade özgürlüğü ilkesine olan inancımız tam ve sarsılmazdır. 

İş insanı ve hayırsever Sayın Osman Kavala iki yıldır somut delillere dayanmayan bir iddianameyle tutuklu yargılanmaktadır. Osman Kavala hem sivil alana verdiği destekler hem kişisel iyilik ve nezaketiyle birçok insanın hayatına dokunmuştur. Her zaman yurttaş katılımını, demokratik ifade biçimlerini ve kültür ve sanata erişim eşitliğini desteklemiştir.  Türkiye’de kültür ve eğitime destek veren Kavala, aynı zamanda 15 yıl önce kurduğu Anadolu Kültür’ün de başkanı konumundadır. Bir dizi diğer kurumun da faal üyesi olan Kavala, Türkiye ile komşu ülkeler ve Avrupa arasında sivil toplum köprüleri kuran insanlardan biri olmuştur.

Bizler AICA International üyeleri ve Köln ve Berlin’de düzenlenen 52. Uluslararası AICA Kongresi’nin katılımcıları olarak Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını talep etmekteyiz.  

5 Ekim 2019, Berlin

 

Lisbeth Rebollo Gonçalves                                       Robert-Jan Muller

AICA International Başkanı                                      AICA Sansür Komitesi Başkanı