AICA TÜRKİYE’DEN ÇEVRİMİÇİ ULUSLARARASI KONFERANS: “SANAT DÜNYASI, REFLEKSLER VE ALTERNATİF YENİ DÜNYALAR”


AICA TÜRKİYE’DEN ÇEVRİMİÇİ ULUSLARARASI KONFERANS: “SANAT DÜNYASI, REFLEKSLER VE ALTERNATİF YENİ DÜNYALAR” 

AICA Türkiye25 - 27 Kasım 2020 tarihleri arasında AICA International işbirliği ve SAHA Derneği desteği ile “Sanat Dünyası, Refleksler ve Alternatif Yeni Dünyalar” başlıklı çevrimiçi gerçekleşecek bir uluslararası konferans düzenliyor. Konferans, tüm dünyada etkisini sürdüren COVID-19 pandemisi nedeniyle, katılımcıların akademik araştırma yapmalarına ve bu araştırmalarını kamu ile paylaşmalarına olanak sağlayacak bir zemin olmayı hedefliyor.

Yerel ve uluslararası akademisyenler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları bir araya getirerek araştırmacı ve uygulayıcılar için bir platform olmayı hedefleyen konferansın bir diğer amacı da; pandemi ve sanat ilişkisiyle bağlantılı bilimsel tartışmaların, bilgi ve deneyim alışverişinin ve disiplinlerarası çalışmaların önünü açmak.

 “Sanat Dünyası, Refleksler ve Alternatif Yeni Dünyalar”

Sadece sosyal ve ekonomik hayatımıza hizmet eden yapıların değil, bizi insan yapan en temel ihtiyacı sağlayan sanat alanının da COVID-19 pandemisinin etkisiyle zarar gördüğü yeni bir çağın eşiğindeyiz. Sanat dünyası elbette bu ikilem karşısında kriz sırasında müze koleksiyonlarına çevrimiçi erişim, çevrimiçi röportaj ve oturumlar ile dijitale aktarılan sergiler gibi bazı stratejiler geliştirdi.

COVID-19 pandemisi sırasında bazı hükümetler sanat alanını korumak için hızlı düzenlemeler getirirken, diğerleri sanat dünyasını desteklemekte veya alternatif bir temele oturtmakta zorlandı. Ancak sanat üreticilerinin birçoğu çalışma hayatına serbest çalışan olarak devam etmekte ve kurumlarla bağlantılı olanların bir kısmı ise mâli kesintilerle mücadele ediyor. Böylesine yoğun bir yavaşlama ve öngörülemez bir gelecek ise herkesi strese sokuyor. Ancak bu yeni dönem aynı zamanda insanları alışkanlıklarını kırmaya ve yeni olanaklar yaratmak için fikirler üretmeye teşvik ediyor. Bu dönem bir kriz olsa da yeni fırsatların ve belki de daha etkili yeni başlangıçların bir işareti olabilir.

AICA Türkiye, bu krizin beraberinde getirdiği yeni olasılıkları keşfetmek ve pandemi sayesinde hızlı bir şekilde hayatımıza nüfuz eden ve etkisini çok kısa bir sürede gösteren dijital dönüşüme ayak uydurmak için bir adım attı. Hazırlanan konferans, dünyanın her yerinden sanat yazarlarının, sanat tarihçilerinin, eleştirmenlerin, akademisyenlerin, sanatçıların ve küratörlerin pandemi sürecinde yaşadıklarını ve sanat pratiğine aktardıkları deneyimleri akademik bir zeminde bir araya getirecek.

Bilim Kurulu’nda önemli üniversitelerden birçok isim yer alıyor

AICA Türkiye tarafından düzenlenen “Sanat Dünyası, Refleksler ve Alternatif Yeni Dünyalar” konferansının Bilim Kurulu’nda Türkiye’den ve yurt dışından alanının önde gelen sanat tarihçileri, akademisyenler ve sanat eleştirmenleri bulunuyor. Türkiye’den Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi’nden akademisyenlerin yer aldığı kurulda yurt dışından ise Bergen University, Michigan State University, The Courtauld Institute of Art, London University, Ulster University, Princeton University, Toulouse University ile Pittsburgh University’den isimler yer alıyor.

Sanat yazarlarına, akademisyenlere ve eleştirmenlere açık çağrı

AICA Türkiye, uluslararası konferansta bildiri sunmak ve araştırmalarını kamu ile paylaşmak isteyen sanat yazarlarına, eleştirmenlere ve akademisyenlere bir açık çağrıda bulunuyor. “Pandemi Zamanında Sanat”, “Sanat ve Sanat Tarihinde Salgın Hastalıklar”, “Pandemi Zamanında Sanat Eleştirisi”, “COVID-19 Pandemisinin Sanat ve Kültür Üzerindeki Etkisi” ile “Küresel Sanat Dünyası ve COVID-19'a Tepkisi” başlıklı konularda hazırlanacak bildiri özetleri için yapılan açık çağrıya son başvuru tarihi 1 Kasım 2020'dir.

Bildiri göndermek ve detaylı bilgi edinmek için;

Web adresimizhttp://www.aicaon2020.com/

E-mail: aica.online.conference@gmail.com

Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından incelenecek ve kabul edilen özetlerin yazarları bir hafta içinde e-posta ile bilgilendirilecektir. Özetler, konferansın ISBN ile tanınan özet e-kitabında  ve ayrıca yazım kurallarına uygun olarak yazılan ve 30 Aralık 2020 tarihinden önce Konferans Sekreterliği’ne gönderilen tam metinler de yine ISBN onaylı e-kitabında yayınlanacaktır.

Konferansın dili İngilizce'dir.

AICA Türkiye Uluslararası Çevrimiçi Konferans etkinliği SAHA Derneği tarafından desteklenmektedir.

 

.