AICA TÜRKİYE ULUSLARARASI SANAT ELEŞTİRMENLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE ŞUBESİ ARTİSTANBUL FESHANE'DEKİ SERGİLERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI


Ülkemizde sanatsal ifade özgürlüğünün gittikçe daralan bir alana hapsedildiğini, sanatçılara ve sergilere yönelik ihlal, kısıtlama ve yasakların son yıllarda giderek arttığını endişe ile takip ediyoruz. 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirdiğimiz bir zamanda, sanatın saldırılara, yasak ve sansüre maruz kalması kabul edilemez. AICA Türkiye (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi) üyesi sanat eleştirmenleri olarak; sanatçının herhangi bir ideoloji, inanç ve siyasi görüşün yönlendirmesi ve baskısına maruz bırakılmadan, ifade özgürlüğü çerçevesinde eserlerini üretmesi ve sergilemesi gerektiğine inanıyoruz.

Artİstanbul Feshane’de düzenlenen ve 19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı “Ortadan Başlamak” sergisinde, farklı dönemlerde çeşitli tekniklerle üretilmiş 400'den fazla eser sergileniyor. Sergilenen sanat eserlerinin yorumlanması izleyicinin algısına ve hayal dünyasına mahsustur. Feshane’de son günlerde yaşanan olumsuz olaylarda, sanatın eleştirel dili, farklı siyasi yorumlarla ve maksadını aşan amaçlarla ilişkilendirilmiştir. İdeolojik amaçlı ve kasıtlı yapılan provokasyonlar sonucunda "Müslüman Türk milletine hakaret edildiğini" ileri süren bir grup, "LGBT lobisinin Türkiye'yi kuşattığı ve Müslüman Türk milletine hakaret ettiği" gerekçesiyle Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisini hedef göstermiştir.

Sanat eserlerinden niyet okuyarak yapılan ve karalayıcı ifadeler içeren bu tür yorumlarla, ülke gündemi değiştirilmeye çalışılmaktadır. Sergideki sanat eserleri üzerinden toplumsal ahlak tartışmaları yürütülmesini kınıyoruz. Ülke gündemiyle ilgili tartışmalarda, kültür-sanat üstünden yaratılan yapay bir gündem değil, önlenemeyen kadın cinayetleri, çocuk istismarı, insan hakları ihlalleri, ekolojik yıkım ve hayvan hakları gibi aciliyeti olan konular öncelikli olmalıdır. 

Sanatçı üretiminde özgürdür; üretimi onun özerk, varoluşsal konumunun gereğidir. Tartışma kültürünü yok ederek sergilerin ‘bilmeden’ ve ‘görmeden’ sansürlenmesi, yasaklanması, protesto edilmesi ve hatta sanat eserlerine zarar verilmesi içinde yaşadığımız bu yüzyılda kabul edilemez bir bağnazlıktır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile de güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmek anlamına gelmektedir. 

AICA Türkiye (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi) olarak, Artİstanbul Feshane’deki sanat eserlerine yönelik vandalizmi destekleyenleri ve yönlendirenleri sergiye davet ediyor, eserler hakkında sanatçılarla görüşmelerini ve bu önyargılardan arınmalarını temenni ediyoruz. Toplumsal eşitlik ilkesine dayalı ve toplumu oluşturan tüm bireylerin birbirine karşılıklı saygı duyarak hareket edebildiği bir zeminde buluşabilmek istiyoruz. Aksi hâlde doğabilecek olumsuz durumlara karşı, mesleğimizin gereği olarak, demokratik ilkelere dayalı barışçıl bir toplum için sesimizi yükselteceğimizi ve bu konuda sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu kamuoyuna beyan ediyoruz.