KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR!


Tüm dünyada etkili olan ve henüz kontrol altına alınamamış COVID-19 pandemisi doğrudan yaşamlarımıza etki etmektedir. Bilindiği üzere, ülke çapında alınan sınırlı tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığınca herkesin kişisel OHAL’ini ilan etmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapıldı.  Bu da her bireyin olağanüstü hal koşullarına ve halk sağlığı yönergelerine uygun olarak, sosyal mesafeyi olabildiğince koruması anlamına gelmektedir. İçinde bulunduğumuz endişe verici salgın döneminde kültür ve sanat sektöründe çalışan bizlerin ulusal ve uluslararası alanda karşı karşıya kaldığımız, süresi belirsiz iş kesintileri, büyük bir kaygı ve mağduriyet zemini oluşturmaktadır. Devletin, insanları evde kalmaya teşvik etmesi, her kesimi kapsayıcı bir mesaj olduğu için; oluşan endişe iklimini ortadan kaldırmak adına, işverenler tarafından bütün iş sektörlerinde herhangi bir mücbir neden öne sürülmeksizin tüm çalışanlar için desteklenmelidir.

Bununla birlikte, kültür ve sanat sektöründe çalışan bir emekçinin pandemi süresince iş akdinin sona erdirilmesine yönelik oluşabilecek tüm durumlar, hukuki bir dava konusu olacaktır. Bu nedenle emekçiler olarak işverenlerden beklentimiz bu tür bir baskıyı yaratmamaları, tam aksine eylemsel ve yasal işlemlerle karşılaşmamak için pandemi sürecinde işyerinde güvenli koşulları nasıl yaratabileceklerini belirlemek adına gerekli uygulamaları gözden geçirmeyi düşünmeleridir.

Bu açıdan işletmeler hükümet tarafından yayınlanan yeni mali yardım paketini değerlendirmelidir ve nitekim Cumhurbaşkanı tarafından çeşitli ekonomik önlemler açıklanmıştır. Bu programların zaman çizelgeleri ve uygulamaları belirsiz olabilir ama işletmelere ve çalışanlara sağlıklarının korunmasını sağlama çabalarında işbirliği yapma konusunda bir açılım verebilir.

İşletmeler, mevcut ekonomik durumda faaliyet gösterememeleri veya faaliyetlerini sürdürememeleri durumunda, küçülmeye gitmek, tamamen ya da geçici olarak (ve muhtemelen kalıcı olarak) kapanma kararı almak zorunda kalabilir. Bunun sanat dünyasında kimsenin başına gelmemesini umut ediyoruz. Ama bunlar, tahmin edilemeyen sonuçlara neden olursa tarafımız elbette emekçiden yanadır. Oluşabilecek mağduriyetlerde derneğimizle iletişime geçildiği taktirde bilgi ve destek konusunda her türlü yardıma hazır olduğumuzu bildiririz.

Sağlıkla, sevgiyle ve dayanışmayla,

AICA TÜRKİYE