16. İSTANBUL BİENALİ – AICA ÖZEL PANEL SERİSİ ANTROPOSEN ÇAĞINDA DİSİPLİNLERARASI KARŞILAŞMALAR


16. İSTANBUL BİENALİ – AICA ÖZEL PANEL SERİSİ ANTROPOSEN ÇAĞINDA DİSİPLİNLERARASI KARŞILAŞMALAR

26 Ekim Cumartesi, Pera Müzesi

PANEL YÖNETICILERI: GİZEM GEDİK, İLKER CİHAN BİNER

16. Istanbul Bienali, bu yıl 14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında “Yedinci Kıta” temasıyla gerçekleşerek, yaşadığımız dünyanın içinde bulunduğu jeolojik çağ olan Antroposen’e odaklanıyor. Çıkış noktasını Bienal temasından alacak olan panel dizisi “Antroposen Çağında Disiplinlerarası Karşılaşmalar”, 1987’den bu yana Istanbul’da gerçekleşen bienali hem bir sergi modeli olarak ele almak, hem de bu yılın kavramsal çerçevesini değerlendirmek amacıyla 26 Ekim Cumartesi günü Pera Müzesi’nde gerçekleşecek.


Istanbul Bienali'nin tarihsel seyri ve geçmişten bugüne kavramsal çerçevelerinin değerlendirilmesiyle başlayacak olan program; sosyoloji, edebiyat ve sanatta Antroposen’i farklı alanlarda ele alan tartışmalar ve bu alanda çalışan sanatçıların kendi pratikleri üzerine gerçekleştireceği sohbetle devam edecek.

AICA Türkiye Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği olarak, kavramsal çerçevesi ve organizasyonu Gizem Gedik ve Ilker Cihan Biner’in yönetiminde gerçekleşen panel serisinde; politika, ekonomi, sosyoloji gibi pek çok disiplinin konusu olan Antroposen temasını sanattaki yansımalarıyla birlikte değerlendirmek amacıyla bir araya geliyoruz.

26 Ekim 2019, Cumartesi, 12.30- 18.30 Pera Müzesi, Meşrutiyet Cad. No: 65, Beyoğlu / Istanbul

AICA Türkiye olarak, etkinliğin gerçekleşmesindeki değerli katkıları için; Bilsart, Art Unlimited, Hülya Kızılırmak, Tamer Alkan ve Ayşe Umur’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Etkinlik, Pera Müzesi’yle iş birliği içinde gerçekleşmektedir.

* Etkinliğe katılım ücretsizdir. * 1. ve 3. Oturumlar Türkçe, 2. Oturum İngilizce olup simültane çeviri eşliğinde gerçekleşecektir.

***

PROGRAM:
12.30:
Açılış konuşması (Gizem Gedik, Ilker Cihan Biner)

12.45- 14.30:
Zaman Tüneli: “Kültürel Farklılık”tan “Yedinci Kıta”ya İstanbul Bienali KONUŞMACILAR: Beral Madra, Marcus Graf, Çelenk Bafra, Gizem Gedik MODERATÖR: Gizem Gedik

* Kahve Arası *

14.45- 16.15:
Antroposen’e dair Disiplinlerarası Geçiş Sahaları: Tarihsel Dönemeçler, Edebi Göstergeler ve Yedinci Kıta KONUŞMACILAR: Oxana Timofeeva, Ezgi Hamzaçebi, Eylül Alnıaçık MODERATÖR: Eylül Alnıaçık

* Kahve Arası *

16.30-18.00:
Antroposen Çağında Ekoloji-Sanat Bağlantıları KONUŞMACILAR: Elmas Deniz, Ilker Cihan Biner, Leman S. Darıcıoğlu

18:15: Soru-Cevap ve Kapanış