AICA Türkiye Konuşma Dizisi 1980’den Günümüze Türkiye’de Görsel Sanatlar: Tanıklıklar ve Paylaşımlar


Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi (AICA Türkiye), Türkiye görsel sanatlar tarihinin son 30 yılıyla, tanıklıklar ve paylaşımlar aracılığıyla ilişkiye geçmek amacıyla, Aralık 2012 - Ocak 2013 ayları içinde 1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE GÖRSEL SANATLAR: TANIKLIKLAR VE PAYLAŞIMLAR başlıklı bir konuşma dizisi düzenliyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek dizi, üç kronolojik başlıktan oluşuyor: 1980’ler (21-22 Aralık 2012), 1990’lar (28-29 Aralık 2012), ve 2000’ler (4-5 Ocak 2013).

Etkinlik, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda emek veren sanatçı, sanat tarihçi, küratör, yazar, eleştirmen, galerici ve basın mensupları ile yayıncı ve kültür girişimcilerini buluşturacak. Konuşmalar serisi yapısal bağlamda her on yıl için, moderatörler tarafından davet edilecek ‘simge’ ve konusunda yetkin konuşmacılarla, 1-1,5’er saatlik oturumlar halinde, 1980’ler ve 1990’lar için altı, 2000’ler içinse 10 oturum şeklinde tasarlanmaktadır.

1980’ler dönemi üzerine konuşmalar, Sanatta Dönüşümler, Sanatçılar, Atölyeler, Galeriler ve Basın alt başlıklarını içerirken, 1990’ları konu alan konuşmalar ile Sanatçılar, Bienaller, Sanatçı Kolektifleri ve Sergiler, Küratörlük, Yayıncılık ve Eleştiri konuları masaya yatırılacak. Etkinliğin üçüncü ve son bölümü olarak tasarlanan 2000’ler dönemi konuşmalarında tartışılacak başlıklar ise Sanatçılar, Bağımsız Oluşumlar, Çok Merkezli Sanat, Kurumlar, Sanat Piyasası, Yayıncılık, Kültür Politikaları, Eleştiri ve Eleştirmenlik olarak sıralanıyor.

   PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.