BAŞKA YAKINLIKLAR KURMAK - DEVELOPING ALTERNATIVE INTIMACIES


BAŞKA YAKINLIKLAR KURMAK

Günümüz Sanatı ve Kuir-Feminist Mekanlar Yaratmak 

Bu konuşmada Doç. Dr. Ebru Yetişkin ve Nihat Karataşlı, dijital kültürün kendini ifade ve yakınlık algısı ile ilgili yarattığı değişimi feminist - kuir perspektif ve güncel sanattan örneklerle tartışmaya açacak.

Post-internet kültürü ile birlikte ortaya çıkan dijital yerlilerin yarattığı mekanlar, bugüne kadar birbirinden uzak ya da uzaklaştırılmış olanları birbirine yakınlaştırmakta, akışkan yakınlıklar kurmakta. Bu mekanlarda ikamet eden, bu mekanların yarattığı değerlere sahip olmak isteyen ve bu değerlere inanan (insan ve insan-olmayan) bedenler ise hem bu mekanları dönüştürmekte, hem de kendileri bu mekanlar ve topluluklar içinde değişmekte. Bu topluluklar kendi kültür ve kurallarını yaratırken, yeni ifade olanakları sağlamakta, olası yakınlıkları mümkün kılmakta. Böylelikle tuhaf, bir türlü tanımlanamayan mekanlar ve topluluklar bir dönüştürücü güç olarak ortaya çıkmakta. Doç. Dr. Ebru Yetişkin 2000’lerde Türkiye’de yaşanan ana kürasyon dalgalarını feminist-materyalist bir yönden inceleyerek günümüzdeki kuir-feminist kürasyon yönelimini örnek çalışmalarla tartışacak. Nihat Karataşlı ise kuir mekanlar yaratmaya dair olasılıkları yeni teknolojilerin kullanıldığı sanat çalışmalarına odaklanarak paylaşacak.

Doç. Dr. Ebru Yetişkin bilim, sanat ve teknoloji kesitinde çalışan bir medya teorisyeni ve bağımsız küratördür. İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü ve İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde ders vermektedir. Kakofoni (2013), Bilinmeyen Kod (2014), Dalgalar (2015) ve İllüzyonoskop (2017) sergilerinin küratörlüğünü üstlenmiştir. 2015 yılında ise X-CHANGE sergisi ile Contemporary Istanbul Plugin Yeni Medya Bölümü’nün direktörlüğünü ve kürasyonunu gerçekleştirmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında Akbank Sanat’ta “Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti” uluslararası seminer dizisini ve 2016’dan beri de Borusan Contemporary Müzesi’nde “Günümüz Sanatı // Bir Başka” etkinlik ve seminer serilerinin küratörlüğünü ve moderasyonunu yapmaktadır. 2016’da şair robot Deniz Yılmaz’ın “Diğerleri Gibi” başlıklı kitabının editörlüğünü yapmış ve TÜYAP İstanbul Kitap ve Sanat Fuarı’nda imza gününü gerçekleştirmiştir. Yetişkin Transmediale Festivali gibi birçok uluslararası etkinlikte davetli konuşmacılar arasında yer almaktadır.

Nihat Karataşlı 1988’de İzmir’de doğdu. Chicago’da yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Görsel İletisim Tasarımı bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış olan sanatçı, The School of the Art Institute of Chicago’da, New Artists Society başarı bursu ile yüksek lisans eğitimine devam etmekte. 2017 yılında Art Center Nabi (Seul Güney Kore) konuk sanatçı programına katılan sanatçı, sanal-fiziksel, iç-dış, görünen-görünmeyen gibi dikotomiler arasındaki geçişkenliğe odaklanarak video, yerleştirme, heykel, yeni medya, animasyon, ışık, algoritmik text ve baskı gibi alanlarda üretim yapmaktadır. 

Saat & Yer:

26 Eylül 2017, Salı 18:30-20:00

Akbank Sanat


DEVELOPING ALTERNATIVE INTIMACIES

Contemporary Art and Creating Queer-Feminist Spaces

In this talk, from a feminist-queer perspective, Assoc. Prof. Ebru Yetişkin and Nihat Karataşlı will discuss how digital culture has transformed the ways of self-expression and intimacy perception by sharing relevant works within contemporary art.

Those spaces, which have been created by digital natives together with post-internet culture, have generated a flux of intimacy among those that have been alienated, segregated and estranged from each other. Residing within such spaces, those bodies, both human and non-human, which desire and believe to possess values that have been generated by such spaces, transform themselves along with those spaces and communities. While creating their own culture and norms, these communities enable emerging ways of expression and virtual intimacies. Thus, strange, weird and even indefinable spaces and communities emerge as a transformative power. With a particular emphasis on feminist materialist perspectives, Assoc. Prof. Ebru Yetişkin will discuss the major waves of curating in Turkey during the 2000s and current tendencies towards queer-feminist curating by way of artworks. Besides focusing on artworks, Nihat Karataşlı will discuss the possibilities of creating queer spaces by emerging technologies.

Assoc. Prof. Ebru Yetiskin is an Istanbul based independent curator and media theorist who works on the interaction of science, technology, politics and art. She teaches at Istanbul Technical University. She curated media art exhibitions entitled, Cacophony (2013), Code Unknown (2014), Waves (2015) and Contagious Bodies (2015) in Istanbul. In 2015, she directed and curated Plugin New Media Section of Contemporary Istanbul. Since two years, she has been curating seminar series on digital culture and art, “Contagious Bodies: Network Politics in Data Driven Worlds” in Akbank Art Center and “Today’s Art: Yet Another” in Borusan Contemporary Museum. In 2016, collaborating with Bager Akbay, she edited a book of poetry, “Like The Others,” written by a robot, Deniz Yılmaz; and curated an autograph session in Istanbul Art and Book Fair. She is giving talks, workshops and performance-lectures in international events, Transmediale Festival For Art and Digital Culture.


Nihat Karataşlı was born in 1988 in Izmir. He lives in Chicago. Having completed his bachelor's degree in Computer Science and Visual Communication Design at İstanbul Bilgi University, he continues his postgraduate education with the New Artists Society scholarship of success at The School of the Art Institute of Chicago. The artist participated in the guest artist program of Art Center Nabi (Seoul, South Korea) in 2017. Focusing on transitions between dichotomies, such as virtual-physical, interior-exterior, visible-invisible, he produces videos, installations, sculptures, animations, light, algorithmic texts and prints.  

Time & Place :

26 September 2017, Tuesday 18.30-20.00

Assoc. Prof. Ebru Yetiskin and Nihat Karataşlı

Akbank Sanat