Istanbul Modern Müzeler Konuşuyor


lstanbul Modern’in başlattığı “Müzeler Konuşuyor”, başlıca uluslararası müze profesyonellerini Türkiye’deki meslektaşlarının yanı sıra müze ziyaretçileriyle, hatta internet üzerinden küresel izleyicilerle buluşturan bir söyleşi platformu. 2012-2014 yıllarında düzenlenen Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Amerika ile 2014-2015’teki Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Birleşik Krallık serisinin ardından program Goethe-Institut İstanbul işbirliğiyle Almanya’ya odaklanıyor.

Almanya’daki sanat kurumlarının küratörlerinin ve müze direktörlerinin davetli olduğu “Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya” kapsamında, Almanya’daki sanat kurumu modelleri ele alınıyor. Kültürel alanda demokratik bir öz temsil imkânı sunan “Kunsthalle” ve “Kunstverein” gibi çeşitli oluşumlara sahip bu ülkenin, sanat kurumu anlayışına ve müzecilik alanına getirdiği özgün katkılar değerlendiriliyor. Sanat mekânlarını farklı bir açıdan tekrar düşünmeye ve yeniden şekillendirmeye hizmet eden konuşmalar, Türkiye’deki ziyaretçileri, güçlü bir müzecilik ağına sahip olduğu halde yeterince tanınmayan Almanya’dan profesyonellerle bir araya getiriyor. Konuşmalar; müze ve ziyaretçileri, müze mimarisi ve genişleme projeleri, koleksiyon yapan ve yapmayan kurum modelleri, küratöryel pratikler ile programlama ve müze yönetiminde yeni yaklaşımlar gibi ana konulara odaklanıyor.

Tükenmiş ya da Zamanının Ötesinde mi?

26 Ekim, 2017, Perşembe, 19:00

Nicolaus Schafhausen

Kunsthalle Viyana

Direktör

 

Devrimizin temel unsuru sürekli değişim. Sosyal ve politik krizler liberal toplumumuzu çalkalıyor ve belirsiz bir dünya meydana getiriyor. Aşınma ile dönüşüm arasındaki bir toplumda sanat ve kurumlar nasıl bir rol oynayabilir? Sanatın güncel olayları tartışması mı gerekiyor, yoksa sanat dışı parametreleri ortadan mı kaldırmalı?  Sanatsal serbestlik başlı başına politik bir edim mi? Sanat eğlence de mi olmalı?

Kurum, güncel meseleler için bir fikir alışverişi ortamı olabilir ve toplumsal gelişimle ilgili sorumluluk taşır. Sanat, yaşantı üzerine düşünceler sunabilir; ancak tesirli bir alan yaratmak bir ölçüde hız kesmeyi gerektirir. Sanat, eleştirel bir bakış açısıyla tartışmalar ortaya koyabilir ve gerçekliğe belirli bir mesafe veya soyutlamayla yaklaşarak işlerlikteki geniş sistemleri ve toplumsal inşa kalıplarını açığa serebilir.

Sanatsal düşünce, gerçeklik inşalarını sorgulayabilmek ve yeni itkiler önermek için zamana ve eleştirel mesafeye gerek duyar. Çağdaş sanat kurumları sanatsal konumların bugün ne anlam taşıdığını sürekli sorgulamalıdır. Yıpranmış bir toplumda kültür, topluluklar ve kimlik üzerinde olumlu etki yapabilir.

 

Nicolaus Schafhausen Kunsthalle Wien’in (www.kunsthallewien.at) direktörlüğünü yürütmektedir. Künstlerhaus Stuttgart’ta sanat direktörü ve Frankfurter Kunstverein’da direktör olarak görev yapmış olan Schafhausen, Helsinki’deki Nordic Institute for Contemporary Art’ın (NIFCA) küratörü,  European Kunsthalle’nin de kurucu direktörüydü. 2006’dan 2012’ya dek Rotterdam’daki Witte de With Güncel Sanat Merkezi’nin direktörlüğünü yapan Schafhausen, 2011 yılından bu yana Canadian Shorefast Foundation’ın (http://shorefast.org/) Rotterdam’daki girişimi Fogo Island Arts’ta strateji direktörü olarak görev yapıyor. 52. ve 53. Venedik Bienali’nde Almanya Pavyonu’nun, 56. Venedik Bienali’nde de Kosova Pavyonu’nun küratörlüğünü yapan Schafhausen, 2015’te düzenlenen 6. Moskova Bienali’nin küratörlerindendi. Ünlü kurumlardaki küratörlük ve direktörlük tecrübelerinin yanı sıra, çağdaş sanatla ilgili pek çok yayında yazar ve editör olarak yer alan Schafhausen, Gent’teki Higher Institute for Fine Arts (HISK) ve Saarbrücken’deki the Hochschule der Bildenden Künste Saar’da (HBKsaar) misafir öğretim görevlisidir.


 

Museums Talk: From Germany

 

 

Launched by Istanbul Modern, the “Museums Talk” program aims to establish a conversation platform between leading international museum professionals and museum audiences in Turkey, as well as online audiences globally. Following Museums Talk: From the USA in 2012-2014 and Museums Talk: From the UK in 2014-2015, the program focuses on Germany in collaboration with the Goethe-Institut Istanbul.

Museums Talk: From Germany” invites museum directors and curators in Germany to discuss the German models of art institutions: Germany’s unique contribution to the museology and art institutions with its various forms, including Kunsthalle and the Kunstverein as a democratic cultural self-representation. Each lecture contributes in rethinking and reconfiguring of spaces for art from a different perspective, and bringing the audiences from Turkey together with professionals from a closely knit and hitherto unexplored Germany. Key topics include the museum and its audiences, museum architecture and expansion projects, collecting and non-collecting institutions, curatorial practices and new modes of programming and museum management. 
 

Upcoming Events

 

Is it Used Up and Beyond Its Time?

Thursday, 26 October, 2017, 19:00

Nicolaus Schafhausen

Kunsthalle Wien

Director

 

Permanent change is the defining element of our present times. Social and political crises are shaking up our liberal society, disclosing an uncertain everyday world. What role can art as well as institutions play in a society between erosion and transformation? Does art have to discuss current affairs or should it abolish non-artistic parameters? Is artistic autonomy per se a political act? Should art be entertainment too?

The institution can serve as a negotiation site for contemporary challenges and has a responsibility towards societal developments. Art can provide reflection on lived experience but requires a degree of deceleration in order to create a resonant space. Art can argue from a critical perspective, provide a certain distance or abstraction from reality to reveal larger systems at work, and patterns of social construction.

Artistic reflection demands time and critical distance in order to question constructions of reality or to offer new impulses. Institutions for contemporary art should constantly question the relevance of artistic positions today. In a torn society, culture can have a positive effect on community and identity.  

 

Nicolaus Schafhausen is the director of Kunsthalle Wien.(www.kunsthallewien.at) He served as artistic director of the Künstlerhaus Stuttgart, and as director of the Frankfurter Kunstverein. He was curator at the Nordic Institute for Contemporary Art in Helsinki (NIFCA) and the founding director of the European Kunsthalle. From 2006 to 2012, he was the director of the Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. Since 2011, he has held the position of strategic director at Fogo Island Arts - an initiative of the Canadian Shorefast Foundation. (http://shorefast.org) Nicolaus Schafhausen curated the German Pavilion for the 52nd and 53rd, as well as the Kosovo Pavilion for the 56th Venice Biennale. He was co-curator of the 6th Moscow Biennale in 2015.In addition to his experience as curator and director of well-known institutions, Nicolaus Schafhausen is author and editor of numerous publications on contemporary art. He is Visiting Lecturer at the Higher Institute for Fine Arts in Gent (HISK) and at the Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBKsaar) in Saarbrücken.​