Alev Berberoğlu

Alev Berberoğlu, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde doktora öğrencisidir. Aynı zamanda Bologna Üniversitesi Tarih ve Kültür Bölümü'nde Erasmus+ değişim programı kapsamında çalışmalar yapmaktadır. Berberoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili ve Edebiyatı bölümlerinde çift anadal yaptı. Yüksek lisansını 2013'te Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. "Quoting Artworks: Historical Development of Art Appropriation" [Sanat Yapıtlarını Alıntılamak: Sanat Temellüğünün Tarihsel Gelişimi] başlıklı tezini Prof. Marcus Graf danışmanlığında yazdı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Plato Sanat'ta asistan küratör ve 12. İstanbul Bienali'nde rehber olarak görev yaptı. 2019'da ARTER'de sergi rehberi olarak görev aldı. Yazıları Artful Living ve Sanatatak gibi dijital platformlarda yayınlandı.
Araştırma alanları toplumsal cinsiyet, maddesellik ve çok kültürlülük vurgusuyla Osmanlı İmparatorluğu'nda fotoğraf tarihini kapsar. “Unwritten Histories of Photography: Elisa Zonaro, an Italian Photographer in Ottoman Istanbul” başlıklı doktora tezini yazmaktadır. 2021'de, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği Doktora Araştırma Bursu'nu alarak tezle ilgili araştırmalarını CETOBaC çatısı altında Paris'te sürdürdü.
Akademik çalışmalarını ANAMED, Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vincente's, Yale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi, Columbia Global Centers Istanbul, Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC), the Middle East Studies Association, KU Medical and Health Humanities ve the European University Institute gibi kurumlarda sundu.

 

Alev Berberoğlu is a PhD Candidate in the Department of Archaeology and the History of Art at Koç University. She is also an Erasmus+ exchange student in the Department of History and Cultures at the University of Bologna. Berberoğlu graduated from Istanbul University with a double major in English Language and Literature, and Latin Language and Literature. She earned her Master's degree in Arts Management at Yeditepe University in 2013. Her MA thesis entitled "Quoting Artworks: Historical Development of Art Appropriation" was supervised by Prof. Marcus Graf. During her MA, she was an assistant curator at Plato Sanat and an exhibition guide at the 12th Istanbul Biennial. In 2019, she was an exhibition guide at ARTER. Her exhibition reviews were published in such digital platforms as Artful Living, and Sanatatak. Her research areas include the history of photography in the Ottoman Empire with a focus on gender, materiality, and multiculturality. She is currently writing her dissertation entitled “Unwritten Histories of Photography: Elisa Zonaro, an Italian Photographer in Ottoman Istanbul”. In 2021, Berberoğlu received the French Embassy Research Fellowship for PhD students and did thesis related research in Paris in affiliation with CETOBaC. She presented papers about her academic studies at ANAMED, Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vincente's, the History of Art Department of Yale University, the Women’s Library and Information Centre Foundation in Istanbul and Beykoz University, Columbia Global Centers Istanbul, Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC), the Middle East Studies Association, KU Medical and Health Humanities, and the European University Institute.