Ali Şimşek

1970, Gaziantep doğumlu. Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu.

Orta sınıflar ve popüler kültürel stratejiler üzerine Boğaziçi, ODTÜ, Marmara, Bahçeşehir, İTÜ, Yıldız, Kültür ve Yeditepe Üniversiteleri’nde konferanslara katıldı. 2004-2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programında ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde medya, küreselleşme, popüler kültür ve sinema üzerine dersler verdi. 2010 yılından itibaren Nısantası ve Kültür Ünıversitelerinde sanat kuramları, sanat tarihi, mitoloji ve ikonografi, tasarım kültürü, görsel kültür, film analızı konularında dersler veriyor ve sanat eleştirmenliği yapıyor.

2008-2010 yılları arasında Karşı Sanat Çalışmaları koordinatörü olarak, Nedir Bu Kiç?, Soylulaş-Ma! Ve Görsel İdeoloji sempozyumlarını düzenledi. 2013-15 yılları arasında ise TÜYAP ARTİST fuarı küratörü olarak çalıştı ve sergiler organıze etti. ARTIST 25. yıl kitabını hazırladı. Sanatatak.com, sanatonilne.net, Genç Sanat ve IAN'da sanat eleştirileri yayınlıyor.


He was born in Gaziantep, in 1970. He studied at Marmara University, Faculty of Administrative Sciences and Istanbul University, Faculty of Political Sciences. He worked as editor at several publishing houses. His articles are published in Pasaj, Evrensel Kültür, Yeni Sinema, Yeni Film, soL, Cumhuriyet, Varlık, Sanat Eylemi, Üç Nokta and Bağımsız. Between 2008-2012, he worked as art and culture editor and wrote articles at Birgün. He was in the editorial department of Yurt Newspaper-Culture Supplement. He attended conferences at Boğaziçi, ODTÜ, Marmara, Bahçeşehir, ITU, Yıldız, Kültür and Yeditepe Universities about middle classes and popular cultural strategies. Between 2004 and 2012, he lectured on media, globalization, popular culture and cinema in Bilgi University, Sociology and Cultural Studies, Master Program and Istanbul University, Faculty of Communication. In 2008-2009, as the coordinator of Karşı Art Works, he organized "What's This Kich?", "Non-Gentrified!" and "Visual Ideology" symposiums. He curated "Classical" (Daire, 2009), "Calibration" (Mersin University, 2011), "Are There Intervention?", "Expropriation" and "Amarcord" (TÜYAP ARTIST 2013-2015) exhibitions.

 

KİTAPLARI

Kriz ve Kritik – Çağdaş Sanat Yazıları (2015)

Yeni Orta Sınıf – ‘Sinik Stratejiler’ (2014)

Elestiriyi Çalmak, (2016)

Özdemir Altan, Locus, 2015

Karşılıksız Ütopya, Ekrem Kahraman, Bandırma Belediyesi Yayınları, 2014

Bubi, Corpus 2017

 

YAYINA HAZIRLADIĞI KITAPLAR

P.Virilio, Sanat Kazası, Corpus, 2016

John Ruskin, Seçme Yazılar, Corpus, 2016