Alper Raif İpek

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden fakülte birinciliğiyle mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Halen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Çağdaş sanat ve baskı resim üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Alanında ulusal ve uluslararası ödüllere sahiptir. Çalışmaları birçok karma sergide yer almaktadır ve 6 solo sergi açmıştır. Ankara yaşamaktadır, AICA ve IED üyesidir.

 

He graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department in 2001 with the first degree and completed his master's and doctoral studies at the same university. Currently an Assistant Professor at Selçuk University, Faculty of Fine Arts, Graphics Department. Continues his studies on contemporary art and printmaking. He has national and international awards in his fields. Works have taken place in many mixed exhibitions and opened 6 solo exhibitions. Based in Ankara and a member of AICA and IED.