Aslı Seven

Aslı Seven İstanbul ve Paris arasında yaşayan bağımsız bir küratör ve yazardır. Araştırmalarında ve projelerinde zamansal düzlemde işbirliği ve kolekif doğaçlama süreçlerini vurgulayarak manzara-doğa, mimarı ve ses ilişkisine odaklanmaktadır. 2016’dan beri Fransa’da European School of Visual Arts’daki “Document and Contemporary Art” (Belge ve Çağdaş Sanat) doktora programına devam etmektedir. 2016’da İstanbul’da Arter ve Galerist’te solo ve grup sergilerinin küratörlüğünü üstlendi ve Saha derneğinin desteğiyle Manila, Filipinler’de düzenlenen ICI Curatorial Intensive’e katıldı. 2012-2014 arasında İstanbul Galeri Mana’da sanatçı ilişkilerini yürüttü ve galeri yayınlarının editörlüğünü üstlendi. 2015’te Ecole du Magasın, Grenoble (Fransa)’daki küratoryal programın parçası olarak sanatçı, müzisyen, küratör ve araştırmacıları bir araya getiren Take You There Radio adlı proje ile bir sergi biçimi olarak radyo yayını gerçekleştirdi. Yazıları Art Unlimited, Arte East Quarterly, Harper’s Bazaar Art Arabia, Agos ve m-est.org’da yayınlanmıştır.


Asli Seven is an independent curator and writer based between Istanbul and Paris. Her current research and curatorial projects focus on landscapes, architecture and sound with an emphasis on time-based, collaborative and improvised practices. Since 2016 she is a member of the doctoral program “Document and Contemporary Art” at the European School of Visual Arts in France. In 2016 she curated solo and group shows in Arter and Galerist, Istanbul and participated at the ICI curatorial intensive in Manila, Philippines. Between 2012-2014 she served as artist liaison at Galeri Mana where she edited and contributed to the gallery’s publications. In 2015 she completed the curatorial training program Ecole du Magasin in Grenoble, France where she co-produced “Take You There Radio”, a temporary radio broadcast as exhibition bringing together curators, artists, researchers and musicians. Her writing has been published in Art Unlimited Magazine, Arte East Quarterly, Harper’s Bazaar Art Arabia, Agos and m-est.org.