Ayça İnce

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ’den Sosyoloji alanında doktora ve yüksek lisans derecelerini, London School of Economics’de Kent, Mekân ve Toplum yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans seviyesinde “Asmalımescit’in kültür endüstrisi üzerinden mutenalaşması” ve “İstanbul müzik endüstrisinde bir kültür aracılığı örneği olarak Pozitif” konularını çalıştıktan sonra  “Kültür Politikalarında Eşbiçimlilik: İstanbul İlçe Belediyeleri ve Kültür Merkezleri Örneği” başlıklı doktora tezini sundu. Bu sürede Türkiye’deki ilk Üniversite Merkezi olan Kültür Politikaları ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (http://kpy.bilgi.edu.tr) kurulmasını sağlayan Yerel’de Kültür Politikalarını Geliştirme Projesi’ni (2008-2011) İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde koordine etti.  2004-2013 yıllarında aynı üniversitede Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde lisans ve lisansüstü dersler verdi. Ayrıca Merkez’in eğitim programlarını ve yayınlarını koordine etti.

Halen, Londra'da bağımsız araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor ve Londra Üniversitesi Birkbeck Kolej Sanat Politikaları ve Yönetimi programında ders veriyor. Araştırma ve yayınlarını takip etmek için tıklayın..

Ayça İnce studied urban and regional planning at Mimar Sinan Fine Arts University (MSGSU), and has received an MSc from the “Cities, Space and Society Programme” at the London School of Economics and Political Sciences (2001), and an MA in Sociology from MSGSU (2003). Ayca Ince was granted a PhD degree in 2012 after defending her thesis in sociology at MSGSU, entitled “Isomorphism in Cultural Policies: An Example of District Municipalities in Istanbul and Cultural Centres.”

After eleven years long fulltime academic service in various positions: lecturer in Faculty of Communications, vice-president of the Centre for Cultural Policies and Management at Istanbul Bilgi University, and editor in chief of its publications, she became lecturer of audience development, cultural policies in various universities. Currently she is an independent researcher of cultural policy and works a lecturer at Arts Policy and Management Programme of Birkbeck College University of London. Her academic work can be accessed via academia.edu.