Ayşenur Güler

Ayşenur Güler, 2001 yılında George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur.  2006-2009 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Programında yüksek lisans eğitimi görmüş “Soğuk Savaş Döneminde ABD-SSCB Kültürel Politikalarının Sanata Yansıması: Soyut Dışavurumculuk ve Sosyalist Realizm” adlı teziyle yüksek lisans diploması almıştır. Doktora çalışmasını ise “İbrahim Çallı” başlığı altında aynı kurumda tamamlamıştır.  2011-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat kürsüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Erken 20. yüzyıl Türk resim sanatı ve 18-19. yüzyıl Avrupa resim ve heykel sanatı başlıca araştırma alanları arasındadır. Rokoko Resim ve Heykel Sanatı ve 19. Yüzyıl Avrupa Resim ve Heykel Sanatı derslerini vermiştir. Bugün Londra’da yaşamakta ve kitap projesi üzerine çalışmaktadır.

Ayşenur Güler was a Research Assistant in the Department of Art History at the Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul between 2011-2017.  Ms. Güler completed her PhD at the Mimar Sinan Fine Arts University in 2014 and obtained her Master’s degree in art history from the same institution in 2009.  She holds a Bachelor of Arts degree in International Affairs from the George Washington University.   

Ms. Güler’s dissertation focused on the life and works of İbrahim Çallı (1882-1960), the leading painter of the 1914 generation of Turkish artists.  She has published numerous articles in Turkish and in English on Alexis Gritchenko, the Russian artist of Ukrainian origin, and his relation to the Turkish artists of the 1914 generation during his sojourn in Istanbul (1919-1921).

Ayşenur Güler’s research interest lies in the area of early 20th century Turkish painting and 18th-19th century European painting and sculpture. She has taught 18th -19th century European Painting and Sculpture at the Department of Art History at the Mimar Sinan Fine Arts University. She currently resides in London and continues to work on her book project.