Barış Güner

1978 Almanya doğumlu olan Barış Güner, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi “Almanca Öğretmenliği” bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar Anabilim Dalı “Sanat Kuramı ve Eleştiri” bölümünde yaptıktan sonra aynı üniversitede “Sanat Bilimi” bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Kültür politikalarını ve çağdaş sanatta temsil biçimlerini odak noktasında tutan Güner; özellikle Küreselleşmenin Ötekilik kavramı üzerinden müzik ve sanata olan etkilerini ve kavramların birbiriyle olan ilişkilerini irdelemektedir. “Çağdaş Sanatta Müellif Sorunsalı” ve “Küreselleşme Sürecinde Sanatta Ötekilik” başlıklı çalışmalarının yanı sıra yayımlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır. 17 yıldır eğitim sektöründe görev alan Güner, çalıştığı eğitim kurumunda Almanca Bölüm Başkanlığı görevinin yanı sıra Bilgi Kuramı Koordinatörü olarak da görev almakta ve Almanca ile birlikte bu alanda da ders vermektedir.


Barış Güner was born in Germany in 1978, completed his undergraduate education at Marmara University "German Teaching" department. After completing his graduate education at the Department of Visual Arts at FMV Işık University Istanbul, "Art Theory and Criticism", he earned his PhD at the Graduate School of Science "Art Science" department at the same university. Mr. Güner keeps cultural politics and their representation in contemporary art at the focal point; examines the effects of Globalization on Music and Art through the concept of Otherness and the relations of the theories with each other. In addition to his studies titled "The Problematic on Authorship in Contemporary Art" and “Globalization and Otherness in Art,” he has published several articles in academic journals. Mr. Güner has 17 years of experience in the education sector. He works as Head of German Department and the Theory of Knowledge Coordinator in an educational institution. He gives lectures in this field in German and English.