Can Akgümüş

Can Akgümüş (1987-Ankara) Selçuk Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi’nde İktisat üzerine lisans eğitimi gördü. Sanat üretiminde malzeme olarak fotoğrafı, görünen gerçekliği kayıt altına alması ve bunun bellek, tarih ve toplum ile olan ilişkileri üzerinden yeniden üretilmesiyle oluşan döngünün bir saptaması olarak kullanıyor. Çeşitli kolaj teknikleri uygulayarak fotoğrafın sınırlarını araştırırken özgün bir dil kurmayı amaçlıyor. Çalışmalarını sürekli yer değiştirerek hafıza, kent yaşamı, kent yaşamının doğal döngüsü ve bireyler üzerindeki etkilerini mesafeli ve yorumlayıcı gözlemleriyle üretirken kişisel hafızasıyla ortak hafıza arasında yeni ilişki yolları arıyor. 2013 yılında katıldığı 3. Uluslararası Bursa Fotofest Dummy yarışmasında 1.’lik derecesi alan Akgümüş’ün ilk fotoğraf kitabı “Öteki Bosna” basılmaya hak kazandı. İlk solo sergisi “Yutulmuş”, 2016 yılında İstanbul’da Artnivo Project Space’de açıldı. İkinci solo sergisi 2021 yılında “Terminal” İstanbul’da Kurşunlu Han’da açıldı ve ardından 2022 yılında Ankara KA’ya taşındı. Seçili sergileri içerisinde “Genç/Yeni/Farklı IV, Galeri Zilberman, İstanbul (2013), 14. İstanbul Bienali Komşu Etkinliği “40 metre, 4 Duvar, 8 Küp”, Zorlu İstanbul (2015), 7. İstanbul Onur Haftası Sergisi “Nerdeen Nereye”, İstanbul (2016), 15. İstanbul Bienali Komşu Etkinliği “Ev”, Müze Evliyagil, Ankara (2017), Odtu Sanat 19 “Yeni Bir Dünya”, Ankara (2018), “Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler”, Müze Evliyagil, Ankara (2018), Nevnesil “Monomit”, Galeri Nev, Ankara (2018), “Kürklü Venüs”, Martch Art Project, İstanbul (2019) bulunan Can Akgümüş Ankara ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

 

Can Akgümüş (1987, Ankara) studied economy in Selcuk University Faculty of Economics and Administrative Sciences. He uses photography as a tool to detect the cycle of the process of recording the apparent reality, and reproduction of it in relation to the memory, history and society. He aims to build an original way of expression while searching for the boundaries of photography through various methods of collage art. While he produces his artworks through frequent travels in order to make distant and interpretive observations on the impacts of memory, city life and the natural cycle of it on individuals, he also tries to discover new ways of connections between the individual and the collective memory. Akgumus’ first dummy “The Other Bosnia” become eligible for printing as a photobook when he was ranked 1st in the contest “ 3. International Bursa Fotofest ”. His first solo exhibition “Swallowed”, opened in 2016, at Artnivo Project Space in Istanbul. His second solo show “Terminal”, opened in 2021, at Kursunlu Han İstanbul and exhibited in KA, Ankara in 2022. Some of his selected exhibitions are: “Young/Fresh/Different IV” Galeri Zilberman, Istanbul (2013), 14. Istanbul Biennial Paralel Event “40 metres, 4 Walls, 8 Cubes” Zorlu Istanbul (2015), 7. İstanbul Pride Week “Who Would Have Thought “ Istanbul (2016), 15. Istanbul Biennial Neighbour Event “Home” Evliyagil Museum, Ankara (2017), METU Odtu Sanat 19 “A New World”, Ankara (2018), “Icons of Thinking: Images and Texts” Evliyagil Museum, Ankara (2018), Nevnesil “Monomit”, Galeri Nev, Ankara (2018), “Venus In Furs”, Martch Art Project, İstanbul (2019) He lives and works in both Ankara and Istanbul.