Ceylan Önalp

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimine Londra Üniversitesi Goldsmiths College’da Dijital Medya: Teknoloji ve Kültürel Formlar bölümünde devam etti. 2010 yılından beri yerli ve yabancı mecralarda dijital medya teorisi, sanat felsefesi, mimarlık tarihi alanlarında yazılar yazıyor. FinTech alanındaki şirketlere sanat danışmanlığı yapıyor. 

After completing her undergraduate studies at Boğaziçi University Western Languages and Literatures, she went on to further her studies in Digital Media: Technology and Cultural Form at University of London, Goldsmith's College. Her articles on digital media theory, data architecture, art philosophy and architectural history have been published both globally and internationally since 2010. Other than art writing, she is collaborating with FinTech companies as an art advisor.