Derya Yücel

Derya Yücel (1979, İstanbul) küratör, sanat yazarı, akademisyen ve AICA Türkiye (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir. Sanat Yönetimi lisansı ve Müzecilik yüksek lisansı yaptı. İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi bölümünde doktorasına devam ediyor. 2006 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi, 2009 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm’lerinde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. 2004 yılından bu yana yerel ve uluslararası kişisel/grup sergilerinin küratörlüğünü yapıyor ve basılı/dijital mecralarda sanat üzerine makaleleri yayımlanıyor. 2006’da Incheon, Seul ve İstanbul’da 6. ve 7. Kore-Türkiye Çağdaş Sanat Değişim sergileri küratörlüğünü, 2008’de Milano’da Trienale Bovisa ve santralistanbul işbirliğiyle düzenlenen “Save As” sergisinin küratörlüğünü üstlendi. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul çerçevesinde düzenlenen Taşınabilir Sanat Projeleri kapsamında projeler gerçekleştirdi. 2011’de “Curated By_Vienna: East by South West”e davet edilerek Nil Yalter’in Viyana Galerie Hubert Winter’de gerçekleşen solo sergisinin küratörlüğünü yaptı. 2015 yılında Sabancı Müzesi’nde gerçekleşen “Reunion...Buluşma” sergisinin proje koordinatörlüğünü üstlendi. Ocak 2015 tarihinden itibaren Sabancı Üniversitesi KASA Galeri’nin Sergi Projeleri Sorumlusu olarak görev yapmakta.

“Yeni Medya Sanatı ve Yeni Müzecilik” başlıklı kitabı İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 2012 yılında, editörlüğünü ve yazarlığını üstlendiği Nil Yalter sanatçı monografisi Galerist İstanbul tarafından 2013 yılında, İrfan Önürmen sanatçı monografisi de C24 New York tarafından 2015 yılında yayımlandı. 2017 yılında Galerist Yayınları’ndan çıkan Semiha Berksoy: Cataloque Raisonne’nin editörlüğü ve yazarlığını üstlendi. Aynı yıl O’Art’da gerçekleşen “Aşk’la Semiha Berksoy” sergisinin küratörlüğünü yaptı.


Derya Yücel (1979, Istanbul) is an independent curator, art critic and lecturer. She is a member of AICA Turkey (International Art Critics Organization). She graduated from Art Management program of Yıldız Technical University and her master’s degree on Museum Studies. She continues to work on her PhD at the department of Art History at Istanbul University. She teaches at Istanbul Culture University since 2006 and Istanbul Bilgi University since 2009, Art and Design Faculties as a part-time lecturer. She has curated many national/international solo and group exhibitions and has written art articles for magazines/newspapers since 2004. She organized the 6th and 7th Korean-Turkish exchange exhibitions in Incheon, Seoul and Istanbul. She was the curator of the “Save As… Contemporary Art from Turkey” exhibition organized in collaboration with Santralistanbul and Trienale Bovisa in Milan/Italy, 2008. Her projects for the Istanbul 2010 European Capital of Culture, Portable Art Projects was exhibited in different places in Istanbul 2008-2010. She was invited to the “Curated By_Vienna: East by South West” and she curated the Nil Yalter solo show at Galerie Hubert Winter in May 2011. She worked as a Project Coordinator of the “Reunion” exhibition at Sabancı Museum in 2015. She still working as Exhibition Projects Specialist in Sabancı University KASA Gallery since January 2015.

Her book titled “New Media Art and the New Museology” was published by Istanbul Culture University in 2012. She worked as editor and writer for the Nil Yalter artist monography published 2013 by Galerist, İstanbul and İrfan Önürmen artist monography published 2015 by C24 New York. She was the editor and writer of the Semiha Berksoy Cataloque Raisonne published by Galerist and she curated the exhibition "Semiha Berksoy with Love" in O'Art in 2017.