Ebru Nalan Sülün

Ebru Nalân Sülün, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora eğitimini “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile tamamladı. 2001 yılından itibari ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi doktor olarak görev yapmaktadır.  Sülün, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde batı sanatı ve çağdaş sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir.

Sülün, I. Antalya Resim Festivali yürütme kurulu üyeliği ve festival sergisi koordinatörlüğü, Fırat Arapoğlu ile birlikte “Beden-Mekân Video-Enstalasyon Sergisi”, Akdeniz Art 1. Akdeniz Sanat Günleri özel sergi koordinatörlüğü, Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan seçki sunan “Gerçeklikler ve İzdüşümler” , “Anlam ve Mahiyet”  ve 50. Altın Portakal Film Festivali kapsamında açılan "Memento&Memory", Antalya Old Town Festivali- 2016  “Wısh&Hope”, İzmir “İmpact- VideoFest”, Pera Müzesi ve Antalya Kültür Sanat’ta açılan “Karşılaşmalar” sergileri ve farklı galeri sergilerinin küratörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist Actual, Art-ist Modern, Artam gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi için de pek çok sanat eleştirisi yazısı kaleme almıştır. 

Sülün’ün “Habip Aydoğdu- KIRMIZI” ve “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” isimli iki kitabı bulunmaktadır.

Ebru Nalân Sülün, UNESCO- L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği)’nin 2014-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

 


Ebru Nalân Sülün graduated from Department of Art History of Hacettepe University in 1997. She completed her master’s degree in Department of Painting. Still working on her PhD dissertation in the Department of Art History of Akdeniz University, Sülün works as an academic at Akdeniz University Faculty of Fine Arts Basic Training Department since 2001.

Ebru Nalân Sülün acted as curator and coordinator for many national and international exhibitions. Sülün wrote manifestations for national and international symposiums as well as numerous critiques for newspapers and journals such as Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam, and Cumhuriyet newspaper.

She continues her role in AICA administrative board as of 2014. Sülün also took an active part in the establishment of Antalya Women Museum in 2015 and still acts as museum’s advisory board member. She has two published books.