Ebru Nalan SÜLÜN

Ebru Nalân Sülün 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora eğitimini tez aşamasında sürdüren Sülün, 2001 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ebru Nalân Sülün, ulusal ve uluslararası pek çok serginin küratörlüğünü ve koordinatörlüğünü üstlendi. Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam, Cumhuriyet Gazetesi gibi gazete ve  dergiler için de pek çok eleştiri yazısı kaleme almıştır.

2014 yılı itibari ile AICA yönetim kurulunda görev almaya devam etmektedir. Sülün, aynı zamanda 2015’de kurulan Antalya Kadın Müzesi’nin kuruluş aşamasında yer almıştır ve halen müzenin danışma kurulu üyeliğini sürdürmektedir. İki adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. 


Ebru Nalân Sülün graduated from Department of Art History of Hacettepe University in 1997. She completed her master’s degree in Department of Painting. Still working on her PhD dissertation in the Department of Art History of Akdeniz University, Sülün works as an academic at Akdeniz University Faculty of Fine Arts Basic Training Department since 2001.

Ebru Nalân Sülün acted as curator and coordinator for many national and international exhibitions. Sülün wrote manifestations for national and international symposiums as well as numerous critiques for newspapers and journals such as Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam, and Cumhuriyet newspaper.

She continues her role in AICA administrative board as of 2014. Sülün also took an active part in the establishment of Antalya Women Museum in 2015 and still acts as museum’s advisory board member. She has two published books.