Eda Sezgin

Editör ve yazar. 2001 yılında Beyoğlu Anadolu Lisesi, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü’nde devam etti. 2007-2018 yılları arasında Gençsanat dergisinde editör olarak çalıştı. Sanatçı monografisi, sanat teorisi, sergi kataloğu ve kurumsal yayınlar olmak üzere çeşitli türlerde editörlük ve yazı çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi.

Editörlüğünde yayımlanmış başlıca kitaplar arasında; İmgenin Zamanı: Sanat, Hafıza, Direniş (2018), Desen Günce Nevhiz (2018), Nevhiz (2018) Titreşimlerin Büyüsü: Bir Devrim Erbil Kitabı (2018), Sanat, Eleştiri ve Bazı Şeyler (Emre Zeytinoğlu, 2017); Orhan Peker: Kedimle Geçen Günler (2013) ve Altan Çelem (2011) ile Baksı Müzesi’nin yayınları Hüsamettin Koçan: Ayağımdaki Diken (2017), GED: Baksı’da 10 Yıl (2016); Miro’ya Açılan Heykelli Yol (2014), Baksı: Bir Boşluğa İşaret Bırakmak-Mesafe ve Temas (2013) yer almaktadır.

Çevrimiçi yayınlar Skop, Manifold ve K24’te yazan Sezgin, Paul Klee’nin Pedagogical Sketchbook (Bir Öğretmenin Eskiz Defteri, 2016, Corpus Yayınları) ve Jean-Yves Jouannais’nin Artistes sans oeuvres: I would prefer not to (Yapıtsız Sanatçılar: “Yapmamayı Yeğlerim” (Mayıs 2019, Corpus Yayınları) adlı eserlerini Türkçeye çevirdi. Herbaryum: Bir Günce Denemesi isimli kitabı 2015’te yayımlandı.

Editor and writer. Lives and works in Istanbul.

She graduated from Beyoğlu Anatolian High School in 2001 and Marmara University, French Department of Political Science in 2006. She continued studying Political Sciences Master Programme at Galatasaray University, Graduate School of Social Sciences. She worked as an editor at Gençsanat Art Magazine between 2007 and 2018. Currently, Sezgin has been working as an editor and writer, concentrating on art criticism, artist books and monographies, exhibition catalogues and institutional publishing. She’s a member of International Association of Art Critics (AICA).

Here are some books published under Eda Sezgin’s editorship: The Time of The Image: Art, Memory, Resistance (2018), Drawing Diary Nevhiz (2018), Nevhiz (2018), Magic of Vibrations: A Devrim Erbil Book (2018), Sanat, Eleştiri ve Bazı Şeyler (Emre Zeytinoğlu, 2017); Orhan Peker: Days with My Cat (2013); Altan Çelem (2011) and some books from Baksı Museum Publications: Hüsamettin Koçan: Thorn in my foot (2017), GED: 10 Years in Baksı (2016); The Sculpted Path to Miro (2014), Baksı: Leaving Sign in a Space-Distance and Touch (2013). Her work has appeared in online magazines Skop, Manifold and K24. She translated Paul Klee’s Pedagogical Sketchbook (2016, Corpus) and Jean-Yves Jouannais’ Artistes sans oeuvres: I would prefer not to (2019, Corpus) into Turkish. Eda Sezgin’s first book Herbarium: An Experimental Journal was published in 2015.