Eda Sezgin

Editör ve yazar. 2007-2018 yıllarında Gençsanat dergisinde editör olarak çalıştı. 2020-2022 arasında çevrimiçi yayın E-Skop’ta sanat, ekoloji ve kültür eleştirisi odaklı yazılar yazdı, çeviriler yaptı. Sanat ve Ekoloji: Sanat/Yaşam/Üretim (2022) derlemesi İletişim Sanat Hayat Dizisi kapsamında yayımlandı. Fatma Çolakoğlu ve Sebastian Cichocki’yle birlikte Bilinmeyene Doğru (Salt, 2022) sergisini hazırladı, sergi paralelinde Duvarda Bir Çatlak kamu programının eşküratörlüğünü yaptı.

Editörlüğünü üstlendiği başlıca kitaplar arasında; Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı (Akbank Sanat, 2023), SAHA: Dayanışmanın On Yılı (Saha Derneği, 2022), Hassas Sesler Sözlüğü (2021), İmgenin Zamanı: Sanat, Hafıza, Direniş (2018), GED: Baksı’da 10 Yıl (Baksı Müzesi, 2016) ve sanatçı monografileri Desen Günce Nevhiz (2018), Orhan Peker: Kedimle Geçen Günler (2013) yer almaktadır. Türkiye’nin güzel sanatlar ve tasarım alanındaki uzun soluklu meslek örgütlerinden biri olan Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun 40 yılı aşkın serüvenini ele alan GMK 40+ (2021) kitabının araştırmacılığını ve editörlüğünü üstlendi. Jean-Yves Jouannais’nin Artistes sans oeuvres: I would prefer not to (Yapıtsız Sanatçılar: Yapmamayı Yeğlerim, 2019) yapıtını Türkçeye çevirdi. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesi.


*


Editor and writer.  She worked as an editor at Gençsanat magazine between 2007-2018.  Between 2020-2022, she wrote and translated articles focused on art, ecology and cultural criticism in the online publication E-Skop. Her compilation Art and Ecology: Art/Life/Production (2022) was published as a part of İletişim Publishing Art Life Series. She prepared the Towards the Unknown (2022) exhibition for SALT with Fatma Çolakoğlu and Sebastian Cichocki, and co-curated the public program A Crack in the Wall in parallel with the exhibition.
Among the major books she edited are;  The Room with Forty Doors: 40 Years of Contemporary Artists Exhibitions (Akbank Sanat, 2023), SAHA: Ten Years of Solidarity (Saha Association, 2022), A Dictionary of Sensitive Voices  (2021), Time of Image: Art, Memory, Resistance (2018), GED: 10 Years in Baksı (Baksı Museum, 2016) and artist monographs such as Drawing Diary Nevhiz (2018), Orhan Peker: Days with My Cat (2013).  She undertook the research and editorship of the book GMK 40+ (2021), which focuses on the 40 years of the Association of Graphic Designers, one of the long-standing professional organizations in the field of fine arts and design in Turkey.  She translated Jean-Yves Jouannais’s Artistes sans oeuvres: I would prefer not to (2019) into Turkish.  She is a member of the International Association of Art Critics AICA.