Eda Yiğit

1984 yılında Ankara’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamladı. Çalışma hayatında müzecilik ve güncel sanat alanlarında deneyim kazandı. Adalar Müzesi, Karşı Sanat, Tüyap İstanbul Sanat Fuarı, çalıştığı kurumlar arasındadır. Halen MSGSÜ Sosyoloji Bölümü doktora programında toplumsal bellek üzerine çalışmaktadır. Sözlü tarih özel ilgi alanıdır. Orta Format çevrimiçi dergi editörlerindendir. Rubber Hammer performans grubunda sanatçıdır. BUM Atölye’nin kurucu üyelerindendir. Güncel sanat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmalarına ve küratoryal çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli basılı ve dijital yayınlarda sergi değerlendirmeleri ve sanatçı röportajları yer almış, Gezi Direnişi “27 Mayıs-18 Haziran 2013” (2013) ve Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar (2021) adlı kitapları yayınlanmıştır. Araştırma ve yayınlarını takip etmek için tıklayınız.

 

Born in 1984 in Ankara, she completed her undergraduate and Master’s degrees in City Planning at Mimar Sinan Fine Arts University. She gained experience in museology and contemporary art in her professional life. Museum of the Princes' Islands, Karşı Sanat and TUYAP Istanbul Art Fair are among the institutions she has worked with. She is currently a PhD candidate at the Department of Sociology at Mimar Sinan Fine Arts University, specializing in social memory studies. Oral history is of particular interest to her. She is one of Orta Format online journal’s editors and a part of Rubber Hammer art initiative as an artist. She is one of the founders of BUM Atolye. She continues her researches and curatorial works in the fields of contemporary art and social sciences. Numerous publications have featured her exhibition critiques and interviews with artists. Her books are “Gezi Protests May 27- June 2013” (2013) and The Invisible Subjects of Precarity: Artists During the Pandemic (2021). Click to follow her researches and publications.