Efe Korkut Kurt

Bilkent Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Doktora Programı'nda “Çağdaş Sanat ve Mimarlık Arayüzünde Estetik Paradigma” isimli doktora tezi üzerinde çalışmaktadır.

2003-2009 yılları arasında Proje Mimarlık Limited Şirketi'nde tasarım ekip lideri olarak çalıştı. 2006-2009 yılları arasında Mimarlık & Dekorasyon dergisinin editörlük görevini yürüttü. 2009 yılından beri kurucu ortağı olduğu ALAN İstanbul Çağdaş Sanat Galerisi'nde çok sayıda serginin küratörlüğünü yaptı. 2013’ten beri Warhola Çağdaş Sanat Dergisi genel yayın yönetmeni görevini sürdürmektedir. Kurucusu olduğu ALAN Project Art Solutions & Consultancy firmasında bir çok mimari projenin sanat danışmanlığını yapmaya devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde “Tasarım İlkeleri ve Anlatım Biçimleri” ile “Bağlam Tasarım” derslerinde davetli olarak eğitim vermektedir.

Completed his undergrad education at Bilkent University Faculty of Art, Design and Architecture and graduate study at Yıldız Technical University Institute of Science and Technology. Presently, working on his doctoral dissertation called ‘Aesthetic Paradigm on the Interface of Contemporary Art and Architecture’ at the Doctoral Program of Architecture Faculty of Istanbul Technical University.

Between 2003 and 2009, He had worked as the design team leader at Proje Mimarlık Limited Company. In addition to his architectural studies, he has worked as an editor at Mimarlık Dekorasyon magazine between 2006 and 2009. Since 2009, has has been the curator of many exhibitions at Alan Istanbul Contemporary Art Gallery that he founded. Since 2013, he has been the editor of WARHOLA Contemporary Art Magazine. He is working as the art consultant of many architectural projects at ALAN Project Art Solutions & Consultancy Company which he is the founder of. He is giving “Design Principles and the Ways of Expression” and “Context Design” lectures as a guest instructor in Yildiz Technical University Faculty of Architecture.