Emre Erbirer

Emre, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi lisans eğitiminin ardından Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine, çeşitli kültür kurumlarında proje bazlı çalışarak başladı. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) Dijital Medya Sorumlusu olarak çalıştı. Bu dönemde kurumun sosyal medya stratejisinin geliştirmesinin ve uygulamasının yanı sıra, mobil uygulamalardan entegre kampanyalara kadar geniş bir çerçevede dijital pazarlama alanında işler geliştirdi. Ardından Doğuş Yayın Grubu ve ArtInternational gibi alanının önde gelen kültür-sanat ve yayıncılık kurumlarında pazarlama, iletişim ve iş geliştirme konularına odaklanarak çalıştı. 2010-2016 yılları arasında İstanbul Modern, Nerole, Nohlab, reflect, SALT, streetdust ve Turkcell gibi birçok kuruma ve girişime proje bazlı strateji ve iletişim danışmanlığı verdi.

Emre’nin yazıları A Journal, AltZine, Calling, Cumhuriyet, Luxos, Size, Trendsetter Istanbul, T24, vesaire, Vogue ve Zero gibi mecralarda ve akademik makaleleri KPY Yıllık ve Yeni Medya Çalışmaları II başlıklı kitaplarda yayınlandı. Hâlen Istanbul Art News piyasa ekinde kültür sektörü üzerine yazılar yazıyor. Emre, 2015 yılında, Türkiye’deki kültür sektörü profesyonellerini bir araya getirmek üzere kültür.limited adlı bir platform kurdu. 2017 yılından beri üyesi olduğu AICA Türkiye’de (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alıyor. Social Media Summit, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, Global Girişimcilik Kongresi gibi etkinliklerin yanı sıra İtalya’da Art Lab, Birleşik Krallık’ta We Are Next ve Polonya’da Creative Meetup gibi etkinliklerde konuştu. Aralarında Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı ve Tasarım Odaklı Düşünme gibi birçok eğitim aldı. Emre, hâlen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürün Pazarlaması ve İzleyici Geliştirme başlıklı dersi veriyor.

2016 yılında ATÖLYE ekibine katılan Emre, ATÖLYE’de 3 yıla yakın bir süre İletişim ve Etkinlik Yöneticisi olarak çalışmasının ardından görevine Etkinlik ve Proje Yöneticisi olarak devam ediyor. Emre, ATÖLYE tarafından düzenlenen kamusal etkinliklerin programlaması ve yönetiminin yanı sıra, yaratıcı alanlarda uluslararası projeler geliştiriyor ve yürütüyor.

Emre received his undergraduate degree in Management of Performing Arts and his graduate degree in Marketing Communications, both at Istanbul Bilgi University. He embarked on his career in project-based roles at various cultural organizations. Emre served as the Digital Media Associate at the Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV) from 2010 to 2014, during which time he not only developed and implemented the foundation’s social media strategy but also generated a wide scope of digital marketing projects, from mobile apps to integrated campaigns. Emre later worked at leading arts & culture and publishing houses such as Doğuş Media Group and ArtInternational with a focus on marketing, communication, and business development. From 2010 to 2016, he provided project-based strategy and communications consulting services for numerous institutions and initiatives, such as Istanbul Modern, Nerole, Nohlab, reflect, SALT, streetdust, and Turkcell.

Emre’s articles have appeared in publications such as AJournal, altzine, Calling, Cumhuriyet, Luxos, Size, Trendsetter Istanbul, T24, vesaire, Vogue, and Zero, while his academic papers were published in the books Cultural Policy and Management Yearbook and New Media Studies II. He continues to write articles on culture for the Market supplement of Istanbul Art News. In 2015, Emre established the platform kültür.limited to bring together culture professionals in Turkey. He has also served as a board member for AICA Turkey (International Association of Art Critics) since 2018. He has delivered talks at the Social Media Summit, International City and Civil Society Organizations Summit, and the Global Entrepreneurship Congress in Istanbul, as well as international events such as Art Lab in Italy, We Are Next in the United Kingdom, and Creative Meetup in Poland. He has also received professional training on a range of topics such as the Nesta Creative Enterprise Programme and Design Thinking. Emre continues to teach the course Marketing of Culture and Audience Development at Istanbul Bilgi University. Joining ATÖLYE in 2016, Emre has served as the Communications & Events Lead for nearly 3 years at. Now, he is working as an Events Lead & Project Manager. In addition to programming and managing public events organized by ATÖLYE, Emre also develops and conducts international projects in creative areas.