Esra Plümer Bardak

Esra Plümer-Bardak, sanat tarihçisi, araştırmacı ve Kıbrıs’ta çeşitli sivil toplum örgütlerinin aktif üyesidir. Essex Üniversitesi Sanat Tarihi ve Felsefe Bölümünden mezun oldu; Nottingham Üniversitesi'nde Sanat Tarihi alanında yüksek lisansini ve doktorasını tamamladı. Ayrıca Belfast Queen's Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ve Kültür Politikası üzerine yüksek öğrenimi aldı. 2007'den bu yana İngiltere ve Kıbrıs'ta çeşitli yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi ve misafir konuşmacı olarak ders verdi. 20. ve 21. Yüzyıl Batı ve Yakın Doğu sanat tarihi alanında çalışan Plümer-Bardak’ın yayınları arasında Unica Zürn, Hans Bellmer, Robert Desnos'un yanı sıra Kıbrıslı Türk sanatçılar Gönen Atakol, İsmet Tatar, Sümer Erek ve Ayhan Menteş hakkında kitap ve makaleleri yer almaktadır. Diğer yayınları ve davetli konuşmacı olarak gerçekleştirdiği sunumları arasında Kıbrıs Türk sanat tarihi anlatılarının yeniden düşünülmesi, tartışmalı tarihlerde kanon oluşumu ve arşivcilik konu edilmektedir. Avrupa Akdeniz Sanat Derneği tarafından yürütülen Avrupa Birliği finansmanlı ‘Herkes İçin Sanat’ projesi kapsamında sanat ve sanat tarihi üzerine yayınlanan altı ciltlik EMAA Sanat Yayınları'nın seri editörüdür (2021). Unica Zürn: Art Writing and Postwar Surrealism (2022, Bloomsbury Publishing) ve Anlamlı Tesadüfler: Ayhan Menteş’in görsel işlerinde balık simgesi ve diğer sembollere bir bakış (DAÜ, 2022) isimli kitapların yazarıdır. Lefkoşa ve İstanbul'da yaşamaktadir. Web sayfası: esraplumer.com

Esra Plümer-Bardak is an art historian, researcher and active member of Cyprus based civil society organisations. She graduated from Essex University, Department of Art History and Philosophy and earned her post-graduate and doctoral degrees in Art History at the University of Nottingham. She has also completed a PG-Dip in Arts Management and Cultural Policy at Queen's University, Belfast. Since 2007, has taught in several higher education institutions in the UK and Cyprus. Her research focuses on 20th and 21st century western and near eastern art, with publications on Unica Zürn, Hans Bellmer, Robert Desnos as well as Turkish Cypriot artists Gönen Atakol, İsmet Tatar, Sümer Erek and Ayhan Menteş. Other recent publications and invited talks focus on rethinking art history narratives in the Turkish Community in Cyprus, canon formation in conflicting histories and archives. She is the Series Editor of the six volume EMAA Art Publications on art and art history published as part of the European Union funded Art for All Project led by EMAA (2021). She is the author of Unica Zürn: Art Writing and Post-war Surrealism (2022, Bloomsbury Publishing) and Meaningful Coincidences: Looking at the image of the fish and other symbols in Ayhan Menteş’ visual work (DAÜ, 2022). She lives in Nicosia and İstanbul. Web page: esraplumer.com