Esra Yıldız

Esra Yıldız İTÜ, İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde lisans, İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Technische Universität Berlin’de doktora çalışmalarını,  Berlin Humboldt Üniversitesi, Kültür Tarihi ve Teorisi Bölümünde  doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. Halen İTÜ, Güzel Sanatlar Bölümünde ders vermektedir.  


Esra Yıldız studied environmental engineering (BA) and received her Phd in Art History from Istanbul Technical university. She was a visiting Scholar at the Department of History and Art History, TU, Berlin. She was Postdoctoral Researcher at the Institute of Cultural History and Theory, Humboldt University, Berlin, and  she has been teaching at the Department of Fine Arts, Istanbul Technical University.