Evrim Sekmen

1980, İstanbul doğumlu. Sanat yazarı ve editör. İstanbul Üniversitesi, Müze Yönetimi Bölümü’nde  yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. rh+artmagazine dergisi'nde 2013-2016 yılları arasında Sorumlu yazı işleri müdürlüğü yaptı, "Coğrafya Kaderdir" (111.sayı), “Kültür Endüstrisine İlişkisel Bakış” (100. sayı) “Çevreme Merkezimden Bakmak" (102.sayı), "Medya ve Sanat Soruşturması"(113.sayı), "Sanat ve Siyasete Dair Fragmanlar" (sayı: 115) dosyalarının editörlüğünü üstlendi. Kristin Saleri, Kadir Akyol, Ceyda Güler, Ercan Akçetin, Ahmet Yeşil sergilerinin ve iki adet müzayedenin dergiye bağlı organizasyonunu gerçekleştirdi.   rh+artmagazine, Genç Sanat, Bosphorus Sanat Gazetesi, İstanbul Artnews, İce magazine,  Evrensel Kültür, Taraf, Radikal Gazetesi’nde yazıları yayınlandı. Online olarak ise  Artunlimited, Artunlimitedrag.com'da yazıları yayınlandı.

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat Yönetimi öğrenci sempozyumunda "Postmodern Müzecilik" konulu  bildiri sunumu, Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda “Medya ve Sanat” konulu seminer, Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Medya ve Sanat ilişkisi" konulu  sunum gerçekleştirdi.

 "İzlekler sanat inisiyatifi" ni 2014 yılında kurdu. "izlekler dijital" adında Haziran 2017'de iki aylık  online bir dergi yayınladı. 2018 sonuna doğru yayınlanacak olan  basılı bir  "sanat, kültür dergisinin proje çalışmalarını sürdürmektedir.