Gökçe Dervişoğlu Okandan

Okandan, Sankt Georg Avusturya Ticaret Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi ve aynı üniversitede akademik çalışmalara başladı. İ.Ü İşletme Fakültesi’nde sürdürdüğü YL çalışması sırasında Avusturya hükümet bursu ile Innsbruck Üniversitesi’nde öğrenimini ve araştırmasını tamamladı ve 2004-2006 yılları arasında uzun dönemli olarak stratejik yönetim, senaryo teknikleri konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarına danışmanlık verdi.

Eylül 2006’da Bilgi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı koordinatörlüğü görevini üstlenen Okandan, “Sanatın Bir Stratejik İletişim Aracı olarak Rolü” konulu doktora tezini İ.Ü İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon kürsüsü ve Copenhagen Business School Art&Leadership Center desteğiyle tamamlamıştır. 

Doktora sonrası çalışmalarını Princeton Üniversitesi Woodrow Wilson Siyaset Okulu Sanat Politikaları Araştırma Merkezi’nde Tübitak bursuyla yürütmüş ve akabinde Doçent ünvanını almıştır.

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı Direktörlüğü, İş Etiği Araştırma Merkezi vekil müdürlüğü ve Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Yaratıcı alanlarda, özellikle sanat ve tasarımla ilgili konularda yenilik ve sürdürülebilirliğe dair araştırmaları, yaratıcı girişimcilik alanında çalışmalarını Global Girişimcilik Haftası İcra Komitesi'nde sürdürmektedir.