Güler Bek Arat

Güler BEK ARAT Güler BEK ARAT (1973, Ankara) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. 1997 – 2007 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. 2000’den 2007’ ye kadar Hacettepe’de (35. Madde ile) araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2003’te TRT Ankara Radyosu “Stüdyo Ankara” programının “Galerilerden Seçkiler” bölümünün düzenli yorumcusu oldu. 2006 – 2007 yılları arasında, Zeynep Rona tarafından yayına hazırlanan Sanat Yıllığı (İstanbul: Sanat – Bilgi Belge Dizisi)’nın Ankara temsilciliğini yaptı. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince  desteklenen ve  Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman’ın başkanlığında yürütülen “Çağdaş Türk Sanatında Anıt Uygulamaları ve Heykel” projesinde (2004 – 2007) yardımcı araştırmacı olarak görev aldı. 2007 yılında bitirdiği  “1970 – 1980 Yılları Arasında Türkiye’de Kültürel ve Sanatsal Ortam” başlıklı doktora tezi, SALT tarafından e-kitap olarak yayımlandı. AICA Türkiye (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) ve Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği üyesi olan Arat, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yayını olan ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi’nin 2011 -2014 yılları arasında editörlüğünü yürüttü. 2017 yılından bu yana ise derginin editör kurulunda yer almaktadır. Plato, Sanat Yıllığı, Genç Sanat, Kontrast gibi güncel sanat dergilerinde yazıları yayımlandı. Çağdaş sanat, bienal etkinlikleri, feminist sanat, sanatçı örgütlenmesi, sanat – siyaset ilişkileri, dönem okumaları vb. üzerine çalışmalar yapmakta, konferanslar vermekte, hakemli dergilerde makaleleri yayımlanmaktadır. Halen, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesidir.  


Güler BEK ARAT (1973, Ankara) She completed her Bachelor’s Degree at the Art History Department of Hacettepe University Faculty of Literature and then she completed her Master’s and Doctorate Degree at Art History Department of Hacettepe University, Institute of Social Sciences between 1997 – 2007. She became the commentator of “Galerilerden Seçkiler” episode of the TV show called “Studio Ankara” of TRT Ankara Radio in 2003. In 2007, her doctoral dissertation “Cultural and Artistic Environment in Turkey between 1970-1980” that was completed in 2007, was published as an e-book by SALT. Being a member of Anatolian Art Historians Association, Arat worked as the editor of ART-E, Art Magazine of the Faculty of Fine Arts, a publication of Suleyman Demirel University, Faculty of Fine Arts. She studied on contemporary art, biennial activities, organization of artists, feminist art, art-policy relations, etc and gave lectures and her articles were published in refereed journals as well as her essays published in  the magazines such as Plato, Sanat Yıllığı, Genç Sanat and Contrast. Currently, she has been working as the Lecturer at the Arts Department of Suleyman Demirel University, Faculty of Fine Arts.