Halil Yıldırır

Halil Yıldırır, 1990 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır. Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde İstatistik, Fotoğraf, Resim, Sosyoloji bölümleriyle, Sanat Yönetimi Yüksek Lisans bölümünde, Çekya’da da Fotoğraf Yüksek Lisans bölümünde öğrenim görmüş ve Sanat Yönetimi yüksek lisans öğrenimini "Labour Conditions of Contemporary Artist in Turkey" başlıklı teziyle tamamlamıştır. Şu anda Resim bölümünde doktora öğrenimine devam etmektedir.  2016 yılından bu yana sanat galerilerinde program ve proje koordinatörlüğü, sosyal medya ve web sitesi editörlüğü, basın ve medya ilişkileri yönetimi ve galeri direktörlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Galerilerle veya sanat mekanlarıyla proje/sergi bazlı çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. 2016 yılından itibaren de çeşitli basılı (İstanbul Art News, Sanat Dünyamız, Milliyet Sanat) ve çevrimiçi yayınlarda sanat yazıları, söyleşileri ve sergi değerlendirmeleri yayınlanmaktadır.

2018 yılında yazılarını daha ulaşılabilir ve toplu halde tutmak adına Medium üzerinde, Türkiye çağdaş sanatına odaklanan “Valör” adındaki yayınını açmıştır.


Daha fazla bilgi için göz atabilirsiniz: https://medium.com/valör

***

Halil Yıldırır was born in Ankara in 1990. He lives and works in Istanbul. He studied in the departments of Statistics, Photography, Painting, Sociology and Art Management Master at various universities in Turkey and he studied Photography Master in Czechia. He completed his master's degree in Art Management with the title of the dissertation is "Labour Conditions of Contemporary Artist in Turkey". He is currently a PhD student in Painting. Since 2016, he has held various positions in art galleries such as program and project coordinator, social media and website editor, press and media relations management and gallery director. He continues carrying out his project/exhibition based works with art galleries and exhibitions. Since 2016, his art writings, interviews and critics have been published in various printed (Istanbul Art News, Sanat Dünyamız, Milliyet Sanat) and online publications.

In 2018, in order to keep his articles more accessible, he's collected all of them in a publication called "Valör" on Medium. Valör focuses on issues regarding Turkish contemporary art.

For more information don’t hesitate to review: https://medium.com/valör