Haşim Nur Gürel

1948’de İstanbul’da doğdu. 1954-1959, Şişli Terakki İlkokulu; 1959 – 1964 English High School for Boys; 1964 – 1967 Robert Academy’de eğitim aldı. 1959-1967 yılları arasında Nuri İyem’in öğrencisi olsu. “TavanarasıRessamları”ndan Seta Hidiş’ten resim dersleri aldı.

1966- Haşim Nur Gürel’in ilk kişisel resim sergisini gerçekleştirdi (25 Şubat- 11Mart, İTÜ Mimarlık Fakültesi- Sinan Holü, Taşkışla/ Seta Hidiş’in sergi yapma önerisine Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Tûlu Baytin’in izin vermesi ile.)

1967- Haşim Nur Gürel, İTÜ Mimarlık Fakültesine girmiştir. Yaşadığı sürece ona mentorluk yapacak olan ve mimarlık, yapı tatbikatı ve yaşamla ilgili çok şeyi kendisinden usta-çırak yöntemiyle öğreneceği Doç.Dr. Aligül Ayverdi ile tanışır. Ayrıca öğrencisi olarak amcası Profesör Sedat Gürel’i eğitimci kimliği ile daha yakından tanıyabilme fırsatını bulur. Aligül Ayverdi ve Sedat Gürel ile girdiği iki Fatih Anıtı yarışması, bugün de heykel sanatına duyduğu ilginin kaynaklarından birisi olsa gerektir.

1969 - Çeviriler yapar, yarışmalara (Aligül Ayverdi ve Sedat Gürel ile) katılır. İTÜ Mimarlık Fakültesi ekibi ile ODTÜ Keban Barajı bölgesi rölöve çalışmalarına katılır. Urfa, Diyarbakır, Gaziantep yöresinde inceleme gezisi yapar.

1970-Aligül Ayverdi’nin büro şefi olduğu Gökdoğan Mimarlık Bürosu’nda çalışır, proje etüdü, çizim ve maket yapar. S.Sevim Gürel ile evlenir.

1972–İ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi’nden mezun olur. İzmir, Buca Mimarlık Okulu’nda Prof. Asım Mutlu’nun asistanı olur.

1973 - İstanbul’a geri döner ve Süleyman Sermet Gürel ile ortak inşaat işine girer.

1979- HNG, Ressam Mustafa Pilevneli’nin teşviki ile sır üstü resim çalışmalarına başlar.

1980- Türk Sanat Tarihi üzerine okumalar ve incelemeler yapar. İnşaat ortaklığını sonlandırır.

1981-.Oğlu M. Levent doğar.1982- S. Sevim Gürel, Feneryolu’nda Sevimce Sanat Galerisi’ni açar.

1983- Resim sanatı ve ressamlar üzerine sanat yazıları Sanat Çevresi dergisinde yayınlanmaya başlar. Haşim Nur Gürel, Bodrum Marina Sanat Galerisi’nde 2.Kişisel resim (Sırüstü resimler) sergisini açar.

1984-Sevimce Sanat Galerisi’ndeki iki karma sergiye (Nisan ve Aralık 1984, Mustafa Pilevneli, Ali İsmail Türemen, Berna Türemen ile) sualtı canlılarını konu alan sırüstü resimleri ile katılır.

1987- Sevimce Sanat Galerisi’nde“Sırüstü Sevinçleri”, “Sırüstü Coşkuları” Karma sergileri. (Nancy Atakan, Gül Derman, Berna Türemen ve Burhan Uygur, Mustafa Pilevneli, Ali İsmail Türemen)

1992 – Sevimce Sanat Galerisi TÜYAP 2. Artist Sanat Fuarı’na katılır. Sergi küratörü S.Sevim Gürel; Cihat Burak ve Berna Türemen’in yaptıkları Süleyman Demirel portrelerini sergilediği iki odaklı kurgu ile ilgi çeker. Haşim Nur Gürel’in ilk kitabı, ”Salyangoz Satıcılarının Seyir Defteri” yayınlanır.

1993- Haşim Nur Gürel portreler, otoportreler, manzaralar, natürmortlar ile resim çalışmalarını sürdürür. Haşim Nur Gürel, ikinci kitabı “Türk Resminden On iki Örnek ile Portre” yı yayınlar.

1994- Resim tekniğinde, 1960’lardaki gibi tümüyle spatula kullanarak çalışmaya başlar. İnce ayrıntıların işlendiği resimler: “Öğle Uykusu”, “Süpürge”, “Sandalye”, ”Odunluk İskelesi Manzaraları”.

4. Tüyap Tepebaşı Artist Sanat Fuarı’nda  Sevimce Sanat Galerisi Cihat Burak’ın Retrospektif özellikte bir sergisini düzenler. HNG , “Türkiye’de Sanat” ve “Genç Sanat” dergilerinde renkli görsel imgelerinde eşlik ettiği inceleme, resim yorum ve açıklayıcı metin yazılarını yazmaya başlar.

1995- Burgazada’dan manzara resimleri, “Beyaza Beyaz” ilk resimler: “Ayna önü boy oto-portreler.”

1996 –HNG’in 3. Kişisel resim sergisi; Sevimce Sanat Galerisi, Feneryolu. 1997- Haşim Nur Gürel’in 4. Kişisel resim sergisi,7. İstanbul Tüyap Tepebaşı.7. Artist Sanat Fuarı, Sevimce Sanat Galerisi’nde açılır.

1996 – HNG üçüncü kitabı “Sığ Sularda Sanat ve Siyaset”i yayınlar ve önceki kitaplar gibi dağıtılır.

1998- “Muhayyel Müze” yazısı Bülent Eczacıbaşı ile tanışmasına vesile olur. “Eczacıbaşı Sanal Müzesi” projesine başlar. Dördüncü kitabı “MuhayyelMüze”yi yayınlar.

Maltepe Sanat Galerisinde 5. Kişisel resim sergisi. Turan Erol’un önerisi ile Ankara Helikon Sanat Galerisi’nde 6. Kişisel resim sergisi; 1994-1997 ve 1994-1998 yılları için iki sergi kataloğu yayınlar.

1999- ”Eczacıbaşı Sanal Müzesi” internet üzerinden sanal sergi ve eğitim programlarına başlar.

9.Tüyap Artist Sanat Fuarı’nda “Zarganalar” sergisi. HNG’in 7. Kişisel Resim Sergisi.

Haşim Nur Gürel, Tüyap Artist Sanat Fuarı için yeni plan ve kavram önerir, kabul edilir ve uygulanır.

2000- Haşim Nur Gürel Mersin Altamira Sanat Galerisinde 8. Kişisel Resim Sergisini açar.

Nişantaşı, Galeri- G ‘de 9. Kişisel resim sergisinde “Burgazada” yı ve çiçek serilerini sergiler.

2001- Eczacıbaşı Sanal Müze Ofisi’nin kurulması ve çalışmaya başlaması. Feneryolu, Artev Sanat Galerisinde 10. Kişisel Resim Sergisi, Tüyap Tepebaşı 11: Artist İstanbul Sanat Fuarı’nda, Sevimce Sanat Galerisi standında 11. Kişisel resim sergisi.  “Vitrin Diptiği” ve “Deve Dikenleri” temaları.

2002 . İzmir Aphrodie Sanat Galerisi’nde 12. Kişisel Resim Sergisinde “Balıklar” serisini sergiler.

Eczacıbaşı Holding’in 60. Kuruluş yıldönümünde,”60 Yıl, 60 Sanatçı” sergisi, Tüyap Beylikdüzü’ndeki Kitap Fuarı ile eş zamanlı ilk sanat fuarında çağdaş sanatçıların farklı tekniklerdeki işlerini sunar. Sergide yer alan yapıtlar üzerine kurulu, Yıldız Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan ekipler ve sergi küratörlerinin birlikte gerçekleştirdikleri ilk eğitim sergisi ve müze rehberliği eğitimi.

2003- Milli Reasürans Sanat Galerisinde Haşim Nur Gürel’in 13. Kişisel Resim Sergisi.

HNG Helikon Sanat Galerisi, Ankara’da 14. Kişisel Resim sergisini gerçekleştirir.

Modern ve çağdaş bir müze kurulması için Oya Eczacıbaşı’nın oluşturduğumüze ekibine katılır.

13.Artistanbul,Tüyap Sanat Fuarı’nda Haşim Nur Gürel’in 15. Kişisel Resim Sergisi.

2004 - İstanbul Modern’in iç mekan düzenlemesi, aydınlatma kararları, eğitim bölümü, koleksiyon- eğitim sergilerinin küratörlüğü ve katalogların içeriklerinin hazırlanması ile İstanbul Modern’in açılışından sonra koleksiyonun eksiklerinin giderilmesi konusunda müze kurucularına danışmanlık hizmeti verilmesi. (Ali Akay ve Levent Çalıkoğlu ile birlikte.)

Acarkent, Galeri Geçit’te Haşim Nur Gürel’in 16. Kişisel Resim Sergisi, 14.Artistanbul, Tüyap Sanat Fuarı’nda Haşim Nur Gürel’in 17. Kişisel Resim Sergisi.

2005 –İstanbul Bostancı, Ravelli Sanat Galerisi’nde HNG’in18 Kişisel Resim Sergisi.

İstanbul Modern’de Fikret Mualla Retrospektifi  küratörlüğü(Ali Akay ve Levent Çalıkoğlu ile birlikte)

TüyapBeylikdüzünde19. Kişisel Resim Sergisi, “Odunluk İskelesi ve Bozcaada Manzaraları.”

2006- İstanbul Modern’de ülkemizde yapılmış en kapsamlı ve önemli heykel sanatı sergisi.

Haşim Nur Gürel, Ali Akay, Levent Çalıkoğlu,küratör olarak “Bellek ve Ölçek” Modern Türk Heykelinin 15 Sanatçısı” sergisini gerçekleştirirler.

16. Artistanbul Sanat  Fuarı,Tüyap Beylikdüzü’nde, Haşim Nur Gürel’in 20. Kişisel. Resim sergisi.

2007 –Haşim Nur Gürel, İstanbul Modern’de gerçekleştirilen “Cihat Burak Retrospektifi” ne koleksiyoner olarak katkıda bulunmayı tercih eder. Haşim Nur Gürel, İstanbul Modern, Sanat Müzesi’nin“Modern Deneyimler” Koleksiyon sergisi küratörlüğünü Ali Akay ve Levent Çalıkoğlu ile beraber üstlenir. Kızıltoprak Sanat Galerisi’nde  Haşim Nur Gürel 21. Kişisel Resim Sergisi.

2008 - Mersin, Altamira Sanat Galerisinde 22. Kişisel Resim Sergisi. Tüyap Sanat Fuarı’nda 23. Kişisel Resim Sergisi.(“Ayçiçekleri Serisi” sergilenir.)

2009-Kızıltoprak, Ütopya Platform Sanat Galerisi’nde Haşim Nur Gürel’in 50. Sanat Yılı (1959-2009),25. Kişisel Resim ve Sır üstüTabak Sergisi. Tüyap Beylikdüzü19. Sanat Fuarı 26. Kişisel Resim Sergisi (Soyut Çiçekler, Günbatımları ve Soyut Daireler)

2010- Hobi Sanat Galerisi 27. Kişisel Resim Sergisi. 20. Tüyap Sanat Fuarı 28. Kişisel Resim Sergisi. 2011-Tüyap Sanat Fuarı 29. Kişisel Resim Sergisi. Hobi Sanat Galerisi 30. Kişisel Resim Sergisi. İstanbul  Rotary Yarışması Jüri Üyeliği.

2012-İstanbul Rotary Yarışması Jüri Üyeliği. Tüyap Sanat Fuarı 31 Kişisel Resim Sergisi; Elgiz Müzesi’nde “Teras” sergilerinin başlatılması.

2013- İstanbul Rotary Yarışması Jüri Üyeliği. Tüyap Sanat Fuarı 32. Kişisel Resim Sergisi.

2013- Haşim NurGürel’in Feneryolu’ndaAtölye Sergisi gerçekleştirdiği 33. Kişisel Resim Sergisi.

2014 –İstanbul Rotary Yarışması Jüri Üyeliği. T.Jokey Kulübü 10. Resim Yarışması Jüri Üyeliği. Tüyap Sanat Fuarı 34. Kişisel Resim Sergisi. 2014 Atölye Sergisi 35. Kişisel Resim Sergisi. Elgiz Müzesi’nde “Genç Koleksiyonerler” sergisi küratörlüğü ve “Teras” “52/62 Sergisi” Heykel Kurulu Üyeliği.

2015 – Elgiz Müzesi’nde “Teras, Ufuk Hattı” sergisi “Heykel Kurulu Üyeliği, Elgiz Müzesi Süreli Sergiler Bölümü’nde  düzenlenen“Plaza Çalışanı” heykel sergisi küratörlüğü.“Teras”ta “Kaçak Gölge” sergisi Heykel Kurulu Üyeliği. 25. Tüyap Sanat Fuarı, Haşim Nur Gürel’in 36. Kişisel Resim Sergisi.