İbrahim Cansızoğlu

İbrahim Cansızoğlu, İstanbul’da yaşayan sanat yazarı ve araştırmacı. Lisans eğitimini burslu öğrenci olarak devam ettiği Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Bölümünden hareketli görüntü estetiği üzerine hazırladığı yüksek lisans teziyle mezun oldu. Tezinden yola çıkan araştırmalarını University of Reading, University of Hertfordshire ve University of Winchester’da düzenlenen konferanslarda sundu. London Film Academy’de eğitim gördü. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültelerinde film, görsel teori, görsel kültür ve güncel sanat üzerine dersler verdi. 2012 -2015 yılları arasında Galeri Nev İstanbul’da çalıştı. 2017 yılında Protocinema Yükselen Küratör Serisi kapsamında ve bağımsız projelerde küratörlük görevi üstlendi. Sanat Dünyamız ve Art Unlimited dergilerinde yazılar ve röportajlar yayınlıyor. Çevrimiçi sanat yayını Argonotlar için yazıyor. Borusan Contemporary'de editörlük görevine devam ediyor.

 

İbrahim Cansızoğlu, Istanbul based art writer and researcher. He earned his undergraduate degree at Koç University Economics Department which he attended with full scholarship. He completed Sabancı University Visual Arts and Visual Communication Design Graduate Program with his MA thesis on aesthetics of moving image. At conferences organized by the University of Reading, the University of Hertfordshire and the University of Winchester, he presented his researches based on his thesis. He had a certificate from London Film Academy. He taught in film, visual theory, visual culture and contemporary art at Izmir University of Economics and Kadir Has University. He worked at Galeri Nev Istanbul between 2012 -2015. He took on the task of curatorship in independent projects and in the context of Protocinema Emerging Curator Series in 2017. He continues to contribute art magazines Sanat Dünyamız and Art Unlimited with interviews and articles. He writes for the online art platform Argonotlar. He currently works as an editor at Borusan Contemporary.