İlkay Canan Okkalı

Sanat Tarihçisi İlkay Canan Okkalı, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 2005’de yüksek lisansını (Ressam Güzin Duran); 2014 yılında “Türk Resminde İç Mekân Resimleri (1880-1950’li Yıllar)” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. Okkalı, 2010-2018 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Sanat Tarihi, Türk Resim Sanatı, Çağdaş Sanat Yorumu, Resim Yapıt Çözümlemesi, Estetik derslerini verdiği Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısıdır.

Türkiye Anıt ve Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’nda (TAÇ) yönetici olarak çalıştığı yıllarda UNESCO’nun desteklediği Geleceğimiz Gençlere Emanet (TAÇ Vakfı Yayınları, 2008) kompozisyon kitabını yayına hazırlamıştır. Viyana’da bulunan Türk Büyükelçilik binasının mimarisi ve tarihi eserlerinin anlatıldığı Osmanlı’dan Günümüze Viyana’da Asırlık Türk Sarayı (Denizbank Yayınları, 2016) ve Sanatın Gölgedeki Kadınları (Ayrıntı Yayınları, 2018) adlı kitaplarda bölüm yazarıdır.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Okkalı, çeşitli sempozyumlarda bilim kurulu üyeliği de yapmıştır. 2018 ve 2019 yılında Baksı Müzesi’nin düzenlediği ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması projesinde yer almıştır. Okkalı’nın Türk resmi ve kadınların sanat pratiği üzerine makaleleri ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayımlanmıştır.

Art Historian İlkay Canan Okkalı graduated from Istanbul University Faculty of Letters, Art History Department in 2002. She completed her master’s degree in 2005 (Painter Güzin Duran), and her PhD in 2014 with her thesis titled “Interior Paintings in Turkish Painting (1880-1950s)” at the same University. Okkalı worked as a lecturer at Karadeniz Technical University Faculty of Fine Arts between 2010-2018. She is currently employed as Faculty Member and Vice Dean at Trabzon University Faculty of Fine Arts, where she teaches Art History, Turkish Painting, Analysis of Work of Art Painting, Modern Art and Aesthetic.

Throughout the years she worked as a director in The Foundation for the Conservation of Turkey's Monuments, Environment and Tourism Assets (TAÇ - Türkiye Anıt ve Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı), she edited the essay book The Future Belongs to the Youth (Geleceğimiz Gençlere Emanet, TAÇ Foundation Publications, 2008), under the sponsorship of UNESCO. She is a chapter author in the books, A Century-old Turkish Palace in Vienna from the Ottomans to the Present (Osmanlı’dan Günümüze Viyana’da Asırlık Türk Sarayı - Denizbank Publications, 2016), in which the architecture and historical works of the Turkish Embassy Building in Vienna are described, and Women of Art in the Shadows (Sanatın Gölgedeki Kadınları - Ayrıntı Publications, 2018).

Okkalı wrote bulletins on art for national and international symposiums and acted as a member of the scientific committee in various symposiums. In 2018 and 2019, she took part in the in the organisation of the painting contest project for primary school students, organised by the Baksi Museum. Okkalı’s articles on art practices of women and Turkish painting have been published in national and international academic journals.