İnci Aydın Çolak

İnci Aydın Çolak- Ankara 1979

1996-2000 arası İstanbul Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördü. 2002-2005 arasında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında yaptığı yüksek lisans eğitimini “Tanzimat Romanlarında Şair Tipleri” tez çalışmasıyla tamamladı. 2009-2011 arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı’nda yaptığı yüksek lisansından “Kuruluşundan 1940lara Kadar Geçen Sürede Askeri Okulların Türk Resim Sanatına Katkıları” başlıklı tez çalışmasıyla mezun oldu. 2017 yılında aynı kurumdan“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Resim ve Edebiyatta Paylaşılan Ortak Dil” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Yazıları ve makaleleri Varlık, Açık Alan Sanat ve Tasarım dergilerinde yayımlanan Çolak’ın yayımlanmış beş öykü kitabı da bulunmaktadır. “İmge ve İmaj/ Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil” adlı çalışması  Corpus Yayınlarından çıkan Çolak, MSGSÜ Müzecilik bölümünde “Resim ve Edebiyatın Ortak Dili- Sanatçı Mekânları” adlı dersi vermektedir.

She studied at Istanbul University, Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and Literature between 1996-2000. Between 2002-2005, she completed her master's degree at Marmara University, Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and Literature, Department of New Turkish Literature, with his thesis titled “Poet Types in Tanzimat Novels”. She graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Art History Department and Department of Contemporary Art master's program with a thesis titled “Contribution of Military Schools to Turkish Painting Art in the Period From their establishment until the 1940s” between 2009-2011. In 2017, she received his doctorate degree from the same institution with his thesis titled “The Common Language Shared in Painting and Literature from Tanzimat to the Republic. Çolak, whose articles and articles were published in the journals Varlık, Açık Alan Sanat and Tasarım, also has five published short story books. Çolak, whose work titled "Imagery and Image / Common Language in Art and Literature in Turkey" was published by Corpus Publication, is currently teaching "Common Language of Art and Literature- Spaces of Artists" course in MSGSU in Museology department.