Irmak Özer

Irmak Özer 

Irmak Özer, 1987 İzmir doğumludur. Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında Georgetown Üniversitesi Uluslararası Siyasal ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü programını bitirdi; Hollanda, Maastricht Üniversitesi'nde değişim öğrencisi olarak Avrupa Çalışmaları üzerine çalıştı. Lisans mezuniyetini takiben Atina Üniversitesi’nde Güneydoğu Avrupa Çalışmaları (MA) ve London School of Economics and Political Science’ta Uyuşmazlık Analizi-Karşılaştırmalı Politika (MSc) yüksek lisansları yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras bölümüne devam etmektedir. Ayrıca özel sektörde kamu ilişkileri alanında çalışmakta ve alanında dernek çalışma grubu başkanlığı görevi sürdürmektedir.

Irmak Özer, bugüne kadar hurriyet.com.tr, The Magger, Artisans, Art50 gibi çeşitli basılı ve çevrimiçi yayınlarına sanat yazıları, söyleşileri ve sergi değerlendirmeleri ile katkıda bulundu. Koç Üniversitesi - SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) Projesi sertifika programı Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması’nı tamamladı. Düzenli olarak Gazete Duvar'a kültür-sanat ve Milliyet Sanat Dergisi'ne plastik sanatlar alanlarında yazı yazmaktadır. 

About Irmak Özer

Irmak Özer was born in 1987 in Izmir. She graduated from Sabancı University, Department of Socialand Political Sciences. During her undergraduate studies, she completed Georgetown University’s International Institute for Political and Economic Studies; studied European Studies during her time as an exchange student at MaastrichtUniversity, the Netherlands. Following her bachelor's degree, she completed her postgraduate studies on Southeast European Studies (MA) at University of Athens and on Comparative Politics - Conflict Studies (MSc) the London School of Economics and Political Science. Ozer continues her studies at Istanbul University at the department of Cultural Heritage. She currently works in the field of public policy in the private sector and serves as the chairwoman of a Working Committee at the industry association. 

To date, Irmak Özer has contributed to various print and online publications such as hurriyet.com.tr, The Magger, Artisans and Art50 with art writings, interviews and exhibition reviews. She has completed Koç University - SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) Project certification program on the Protection and Rescue of Archaeological Assets. Currently, she regularly contributes to Gazete Duvar on arts and culture and to Milliyet Sanat Magazine on plastic arts.