Kumru Eren

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olan Kumru Eren, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nde aldı. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Hüsamettin Koçan Atölyesi’nde yüksek lisansını tamamladı; aynı bölümde Jean-Luc Nancy düşüncesi üzerinden savunduğu “Türkiye’de Çağdaş Sanatta Küreselleşme” başlıklı tezi ile doktor ünvanına sahip oldu.

Kültür varlıkları alanında iş geliştirme ve koleksiyon yönetimine yoğunlaşan Kumru Eren’in, yönetici ve yayın koordinatörü olarak çalıştığı ve danışmanlık verdiği kültür kurumları arasında Contemporary Istanbul, Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Platformu ile kurucu direktörlüğünü üstlendiği Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi sayılabilir.

Marmara Üniversitesi’nde bir süre “Eleştirel Sanat Kuramları” dersi veren Eren, sergi katalogları ve sanatçı monografileri için makaleler kaleme aldı. ICE, Istanbul Art News, Artam, Varlık, Hürriyet Kitap Sanat, Hürriyet Seyahat gibi çeşitli kültür-sanat yayınlarında makale, eleştiri, röportaj ve izlenimleri yayınlandı..

AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) Türkiye’nin yanı sıra, Friends of Ulay Foundation ile Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Platformu üyesi olan Eren, halen Borusan Contemporary’nin direktörlüğünü yürütmektedir. 


Subsequent to her education at Istanbul Kabatas High School, Kumru Eren graduated from Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts with a BA degree in Ceramics and Glass Design. She completed her MA degree in Hüsamettin Koçan Atelier, Department of Painting at Marmara University, Faculty of Fine Arts and obtained her PhD degree from the same department with her dissertation titled “Globalization in Contemporary Art in Turkey”, which she defended on the basis of Jean-Luc Nancy’s framework.

Focused on the development of the cultural heritage field and collection management, Kumru Eren worked as director and publishing coordinator, and consulted for national and international collections and institutions, including Contemporary Istanbul, Baksı Platform for the Baksı Culture and Art Foundation in addition to Açıkekran New Media Arts Gallery of which she was the Founding Director.

Eren taught the course, “Critical Art Theories” at the Marmara University for a while, and contributed to exhibition catalogues and artist monographs. Her articles, critical texts and impressions have appeared in a number of culture and arts magazines among which are ICE, Istanbul Art News, Artam, Varlık, Hürriyet Kitap Sanat and Hürriyet Seyahat.