Marcus Graf

Marcus Graf (Doç. Dr.), 1974, Almanya’da doğdu. Hildesheim Üniversitesi’nde Kültür Bilimi ve Estetik İletişimi Fakültesi’ndeki Plastik Sanatlar ve Sanat Bilimi Bölümü’nde okuduktan sonra çeşitli sanat kurumlarında proje yöneticisi, küratör, eğitmen, yazar ve sanatçı olarak çalıştı. 2010 yılında Almanya’daki Stuttgart Devlet Sanat Akademisi’ndeki Çağdaş Sanat Tarihi, Estetik ve Sanat Teorisi Enstitüsü’nde doktora ünvanı alan Graf, 2003 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi ve 2012’de doçentlik ünvanı kazandı.

2001’den beri İstanbul’da yaşayan Marcus Graf, Siemens Sanat, Baksı Müzesi, ve Elgiz Müzesi gibi çeşitli kurum ve etkinliklerde küratörlük yapmıştır. Yüze yakın serginin küratörlüğüne yapan Graf, halen Plato Sanat’ın daimi küratörü olarak görevine devam etmektedir.


Marcus Graf (Dr. Phil.) was born in 1974 in Germany. After studying Cultural Sciences and Esthetical Communication in the Institute for Fine Arts, Aesthetics and Art History at the University of Hildesheim in Germany, he received his PhD in 2010 from the Institute of Contemporary Art History, Aesthetic and Art Theory at Stuttgart Art Academy in Germany and became Assoc. Prof. for Contemporary Art History and Theory at the Fine Art Faculty at Yeditepe University, where he teaches since 2003.

Graf lives and works in Istanbul since 2001. He has been the curator of nearly 100 exhibitions in institutions such as Siemens Sanat, Baksı Museum and Elgiz Museum. Currently, Marcus Graf is the resident curator of Plato Sanat.