Melike Bayık

Melike Bayık 1991 yılında Antalya’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Programı’nda aldığı eğitimle birlikte 2017 yılından bu zamana aynı programda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2019 yılında girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Programı’nda doktorasını sürdürmektedir. Çeşitli kurumlarda küratör, bağımsız yazar ve sanat danışmanı olarak çalışmıştır. Eldem Sanat Alanı, Adas.ist ve Krank Art Gallery gibi alanlarda küratör olarak sergiler gerçekleştirmiştir. Kitap, katalog, dergi ve gazete gibi yazılı ve dijital platformlar için sanatçı metinleri, sergi değerlendirmeleri ve sanatçı röportajları yapmıştır. Küratöryel sergiler, araştırma projeleri ve kavramsal yazılarına çeşitli kurum, alan ve mecralarda devam eden Melike Bayık İstanbul’da yaşıyor ve çalışmalarını burada sürdürüyor.

Melike Bayık was born in Antalya in 1991. She graduated from Arts and Culture Management Program of Yeditepe University and has been working as a Research Assistant in the same program since 2017. She has been pursuing her Ph.D in Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Art History, Western Art and Contemporary Art Program since 2019. She has worked as a curator, freelance writer and art consultant in various institutions. She has curated several exhibitions in areas such as Eldem Art Area, Adas.ist and Krank Art Gallery. She has written some artist texts, exhibition evaluations and done interviews with several artist for printed and digital platforms such as books, catalogues, magazines and newspapers. Melike Bayık, who continues her curatorial exhibitions, research projects and conceptual writings in various institutions, fields and media, lives and works in Istanbul.