Meral Bostancı

İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı’nı “John Heartfield ve Nesne Yorumu” başlıklı tez çalışması ile tamamladı (tez çalışması ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.). Sanatçıların yaratıcı çabalarına dikkat çekerek, kişileri ve kurumları sanata değer veren bir bilinç düzeyine taşımak amacıyla 2014 yılında “Meral Bostancı Sanat Yönetimi” şirketini kurdu. Resim, heykel, fotoğraf, sinema ve edebiyat gibi disiplinler başta olmak üzere sanatsal alanlarda yazıları, röportajları ve akademik makaleleri bulunuyor. “John Heartfield ve Politik Fotomontajları” adlı kitabı Şubat 2018 tarihinde MSGSÜ tarafından yayımlandı. Kitap, Alman sanatçı hakkında Türkçe dilinde yazılmış ilk yayındır (detaylı literatür bilgisi için bkz.).

Halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam ediyor; çeşitli sanat etkinliklerine bireysel proje bazında destek oluyor ve kurumsal düzeyde sanat danışmanlığı yapıyor.

She was born in Istanbul. After graduating from Anadolu University Faculty of Management, she completed her Art Theory and Criticism Master's Program with her thesis work titled "John Heartfield and Object Review". Drawing attention to the creative efforts of the artists, she founded "Meral Bostanci Art Management" company in 2014 in order to carry people and institutions to a level of consciousness that values art. She has writings, interviews and academic articles in artistic fields, in particular, disciplines such as painting, sculpture, photography, cinema and literature. Her book "John Heartfield and Political Photomontages" was published by MSGSU in February 2018. The book is the first publication written in Turkish about the German artist.

She still continues her doctoral studies in Istanbul University, Faculty of Communication, Department of Journalism; she gives supports to various art events on an individual project basis and performs artistic consultancy at the institutional level.                  

http://meralbostanci.com.tr/hakkimda.html