Muzaffer Karaaslan

1990 yılında Mersin’de doğan Muzaffer Karaaslan, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen ardından kabul edildiği Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan 2018 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. “Kosova’da Bulunan Geç Dönem Osmanlı Duvar Resimleri ve Boyalı Nakışlar” teziyle aldığı bilim uzmanlığı sonrası yine aynı üniversitenin doktora programına kabul edilmiştir. Şu an doktora çalışmasını sürdüren Karaaslan, Osmanlı Devleti’nin geç döneminden 1960’lı yıllara kadar uzayan bir dönemi çalışmaktadır. Muzaffer Karaaslan, ulusal ve uluslararası birçok sempozyum ve kongrede bildiriler sunmuştur. Bununla birlikte Turkish Studies, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sanat Tarihi Yıllığı, Ankara Araştırmaları Dergisi, Sanat Dünyamız ve Şalom gibi bilimsel ve popüler dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Ayrıca çalışmaları Max Van Berchem Foundation, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Koç Üniversitesi Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) tarafından desteklenmiştir. Karaaslan, 2021 yılında Ankara merkezli bir sanat tarihi atölyesi olan Kavsara Sanat’ın kurucularındandır. Kavsara Sanat bünyesinde “Osmanlı Resim Sanatı” ve “Erken Cumhuriyet Dönemi Sanatı” üzerine seminerler vermektedir.