Naz Kocadere

Naz Kocadere (d.1990, İzmir) İstanbul’da yaşayan ve çalışan sanat yazarı.

Üç sene boyunca, Öktem&Aykut ve Galeri Nev İstanbul’da sanatçı temsilciliği ve galeri koordinatörlüğü görevlerinden sonra, bağımsız sanat inisiyatifi MARSistanbul’da (Borga Kantürk, Didem Erbaş, Dila Yumurtacı, Melisa King, Merve Ünsal, Neslihan Koyuncu, Onur Ceritoğlu ve Salwa Aleryani’nin katılımıyla) ‘Faydalı uğraşlar faydasız işler’ sergisinin eş küratörlüğünü üstlendi. İKSV, Kültür Politikaları Çalışmaları’nın yönetimindeki proje raporunun editörlüğünün yanı sıra, kurumsal ölçekte dijital yayın editörlüğü yaptı. Yerel ve uluslararası ölçekte düzenlenen, aralarında Aslı Çavuşoğlu ve Serra Behar’ın da olduğu kişisel ve grup sergilerinde araştırmacılık, yazarlık ve koordinatörlük yaptı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Yönetimi bölümünde, lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi, Grafik Tasarım bölümünde tamamladı. ‘Seyirci Geliştirmede Liderliğin Önemi’ başlıklı yüksek lisans tezinde, SALT ve Wittte de With Center for Contemporary Art kurumlarını karşılaştırmalı olarak incelediği, katılımcı seyirci geliştirme uygulamaları üzerine hazırladı. Yazılarıyla, ağırlıklı olarak Art Unlimited ve Milliyet Sanat yayınlarına katkıda bulunuyor.

 

Naz Kocadere (b. 1990, Izmir) is an Istanbul based art writer.

 

After three years of working as an artist representative and gallery coordinator in Oktem&Aykut and Galeri Nev Istanbul, she co-curated the ‘Utilitarian efforts, Non-Utilitarian Works’ exhibition (including works by Borga Kanturk, Didem Erbas, Dila Yumurtacı, Melisa King, Merve Unsal, Neslihan Koyuncu, Onur Ceritoglu and Salwa Aleryani) at the independent art initiative MARSistanbul. She took charge as editor for both the project report managed by IKSV, Cultural Politics Studies and for other digital publications. She has worked as a researcher, writer and coordinator within locally and internationally organized personal and group exhibitions with artists, including Aslı Cavusoglu and Serra Behar. She completed her master’s degree in Cultural Management Department in Istanbul Bilgi University and bachelor’s degree in Graphic Design in Izmir University of Economics. Her thesis entitled ‘Importance of Leadership in Audience Development’ provides a comparative examination of the institutions SALT and Wittte de With Center for Contemporary Art institutions, analyzed through their practices regarding participatory audience development. She mainly contributes to Art Unlimited and Milliyet Sanat publications.