Naz Kocadere

Naz Kocadere, İstanbul’da çalışan ve yaşayan sanat yazarı, araştırmacı ve küratör. Video odaklı, kâr amacı gütmeyen güncel sanat mekânı Bilsart’ta gerçekleşen “Hemhâl” üzerine denemeler başlıklı serginin küratörlüğünü üstlendi. SALT Galata’da Asociación de Arte Útil platformu ortaklığında kurulan Yararlı Sanat Ofisi’nde Türkiye’deki yararlı sanat örnekleri üzerine arşiv, araştırma ve tartışma programlarını Onur Yıldız ile beraber yürüttü. Bağımsız sanat inisiyatifi MARSistanbul’da sergilenen Faydalı uğraşlar faydasız işler sergisini Merve Ünsal ile birlikte organize etti. ​İKSV, Kültür Politikaları Çalışmaları’nın yönetimindeki proje raporunun editörlüğünün yanı sıra, kurumsal ölçekte dijital yayın editörlüğü yaptı. Yerel ve uluslararası ölçekte düzenlenen, aralarında Aslı Çavuşoğlu ve Serra Behar’ın da olduğu kişisel ve karma sergilerde araştırmacılık, yazarlık ve koordinatörlük yaptı. ​2014-2017 yılları arasında Öktem&Aykut ve Galeri Nev İstanbul’da sanatçı temsilcisi ve galeri koordinatörü olarak çalıştı.

Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Yönetimi bölümünde, lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi, Grafik Tasarım bölümünde tamamladı. ‘Seyirci Geliştirmede Liderliğin Önemi’ başlıklı yüksek lisans tezinde, SALT ve Wittte de With Center for Contemporary Art kurumlarını karşılaştırmalı olarak incelediği, katılımcı seyirci geliştirme uygulamaları üzerine hazırladı. ​Yazılarıyla, ağırlıklı olarak Art Unlimited, Borusan Contemporary Blog, SALT Online Blog, Milliyet Sanat ve Istanbul Art News yayınlarına katkıda bulunuyor. AICA Türkiye üyesi.

Naz Kocadere is an arts writer, researcher and curator based in Istanbul. ​She curated the exhibition entitled Meditations on “self-togetherness” which took place at Bilsart, the non-profit art space dedicated to video. ​Along with Onur Yıldız, she carried out the program dedicated to managing the archive, research and discussion on useful art cases in Turkey, which was conducted at the Office of Useful Art at SALT Galata in collaboration with Asociación de Arte Útil platform. Together with Merve Ünsal, she organized the ‘Utilitarian efforts, non-utilitarian works’ exhibition at the independent art initiative MARSistanbul. She took charge as editor for both the project report managed by IKSV, Cultural Politics Studies and for other digital publications. She has worked as a researcher, writer and coordinator within locally and internationally organized personal and group exhibitions with artists, including Aslı Cavusoglu and Serra Behar. Between 2014-2017 she worked as an artist representative and gallery coordinator in Öktem&Aykut and Galeri Nev Istanbul.

She completed her master’s degree in Cultural Management Department in Istanbul Bilgi University and bachelor’s degree in Graphic Design in Izmir University of Economics. Her thesis entitled ‘Importance of Leadership in Audience Development’ provides a comparative examination of the institutions SALT and Wittte de With Center for Contemporary Art institutions, analyzed through their practices regarding participatory audience development. Her writing has previously appeared in Art Unlimited, Borusan Contemporary Blog, SALT Online Blog, Milliyet Sanat and Istanbul Art News. Member of AICA Turkey.