Necmi Karkın

Adana’da doğdu. Damar, Artist, CeySanat, Rh+artmagazin, Adam sanat ve Türkiye’de Sanat, Sanat Dünyamız, Hürriyet Gösteri, Ayrıntı dergi, Kültür sanat haritası, İnönü Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü, MKU Sosyal bilimler enstitüsü dergilerinde ve Lebriz, Artfulliving, sanat burada ve gaiadergi com sitelerinde Sanat ve Estetik üzerine yazıları bulunmaktadır. Kitap çalışmaları; İstencin Ay Düşlemi(Şiir–2002), Sanatta Anamnesis Sarsıntıları (Deki Yayınları, 2009) “Estetiğin Çağdaş Retorikleri”, “Anadolu Kültüründe Estetik”, Ekin yayınları 2015 yayınlanmıştır.  Ulusal ve Uluslar arası sempozyum ve sergilerde yürütme görevi ve katılımcı olmuştur. “Benzersiz Çağrışımlar” “Aralıksız Duyumsama”, “Zamansız Düşünceler”, “Konuya Yeniden Dönmek” sergilerinin küratörlüğü yapmıştır. Halen İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Öğretim Görevlisi ve Geleneksel Sanatlar araştırma merkezi müdürlüğü yapmaktadır.

KONFERANSLAR

1)“Estetiğin Çağdaş Retorikleri” Selcuk Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım fakültesi

18 Aralık 2015, Konya

2) “Estetik Dünyamız”Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 4 Kasım 2016, Nevşehir

3) “Çoğul Kültürlerde Estetik ve Eğitim” 16 Kasım 2016, Gaziosman paşa Üniversitesi, Tokat

4) “Anadolu Kültüründe Estetik” 12 Aralık 2016, İnönü Üniversitesi, Malatya


Necmı Karkin was born in Adana. His articles about art and aesthetics have been published in the magazines Damar, Artist, CeySanat, Rh + artmagazin, Türkiye’de Sanat, Sanat Dünyamız, Hürriyet Gösteri, Ayrıntı dergi, Kültür sanat haritası, İnönü University Institute of Social Sciences Magazine, MKU Institute of Social Sciences Magazine and in the online magazines Lebriz, Artfulliving, gaiadergi.com. His published books are İstencin Ay Düşlemi [Will and the Dreaming of the Moon] (Poetry–2002), Sanatta Anamnesis Sarsıntıları [The Anamnesis Jolts in Art] (Deki Publications, 2009)  and “Estetiğin Çağdaş Retorikleri [Contemporary Rhetoric of Aesthetics] Anadolu Kültüründe Estetik (Ekin Publications, 2015).” He has been an executive and participant in national and international symposiums and exhibitions. He curated the exhibitions “Benzersiz Çağrışımlar [Unique Associations]” “Aralıksız Duyumsama [Curtailed Sensation]” “Zamansız Düşünceler “ and “Konuya Yeniden Dönmek” [Timeless Ideas].” He is currently working as the Instructor and Director of Traditional Arts Research Center at the Faculty of Fine Arts of İnönü University.

CONFERENCES

1) " Estetiğin Çağdaş Retorikleri [Contemporary Rhetoric of Aesthetics]" Selcuk University Fine Arts and Design Faculty, December 18, 2015 Konya, Turkey

2) " Estetik Dünyamız [Our Aesthetic World]" Hacı Bektaş Veli University, 4 November 2016, Nevşehir, Turkey

3) " Çoğul Kültürlerde Estetik ve Eğitim [Aesthetics and Education in Plural Cultures]" November 16, 2016, Gaziosmanpaşa Üniversity, Tokat, Turkey

4) " Anadolu Kültüründe Estetik [Aesthetics of Anatolian Culture]" December 12, 2016, İnönü Üniversity, Malatya, Turkey