Nergis Abıyeva

Nergis Abıyeva, İstanbul’da yaşayan sanat tarihçisi ve sanat eleştirmenidir. Abıyeva 1991 yılında Sumqayıt’ta doğdu ve 1997’de İstanbul’a taşındı. 2010’da girdiği MSGSÜ Sanat Tarihi bölümünü 2014’te bölüm ikincisi olarak ve Dadaizm’in Sürrealizm Üzerindeki İzleri konulu lisans teziyle tamamladı. Lisans eğitiminin bir dönemini Brera Akademi, Milano’da geçirdi. Eylül 2014’te MSGSÜ’de Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat yüksek lisans programına başlayan Abıyeva aynı kurumda Tiraje Dikmen’in Hayatı ve Sanatı konulu yüksek lisans tez çalışmasını sürdürmektedir. Abıyeva 1950’lerde Paris’e Giden Ressamlar Bağlamında Tiraje Dikmen konulu araştırmasıyla, 2017’de SALT Araştırma Fonu’nu kazanmıştır.

Abıyeva, Temmuz 2015-Mayıs 2017 tarihleri arasında Maçka Sanat Galerisi’nin 40. yıl projelerinde çalışmıştır. MSG’nin arşivini düzenlemiş ve arşiv sergilerinin düzenlenmesinde rol almıştır. MSG’nin Görünmeye Bakmak adlı 40. Yıl kitabının editör yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Abıyeva, Ağustos 2017’den itibaren İstanbul merkezli özel bir koleksiyonda eser kayıt ve koleksiyon fotoğrafları sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Nergis Abıyeva’nın makaleleri, eleştirileri ve röportajları2014’ten itibaren Istanbul Art News, PRŌTOCOLLUM, Genç Sanat Dergisi, Art Unlimited, Birikim gibi basılı ve online mecralarda yayınlanmaktadır. Abıyeva 2017’den itibaren AICA üyesidir.

 


 

Nergis Abıyeva is an art historian and art critic based in İstanbul. She was born in Sumqayıt in 1991 and moved to İstanbul in 1997 with her immediate family. She graduated from Mimar Sinan Fine Arts University in 2014 with a degree. During her bachelor, she spent a semester at Brera Academy, Milano. She wrote her bachelor thesis on The Tracks of Dadaism on Surrealism. In September 2014, she got into Mimar Sinan Fine Arts University MA Program Western and Contemporary Art. She has been writing her master thesis on The Art and Life of Tiraje Dikmen. She won Research Grant by SALT Institute (İstanbul) with her research Tiraje Dikmen’s life and Art in the Context of Turkish Artists Who Went to Paris in 1950’s.

Abıyeva worked at Maçka Sanat Galerisi between July 2015 and May 2017. She was responsible for the archive of MSG and she took an active role for the archive exhibitions at Maçka Sanat Galerisi. She is the assistant editor of MSG’s 40th Year Book Görünmeyene Bakmak. Since August 2017, she has been working as collection registrar and photography archive responsible for a private collection based in İstanbul.

Her articles has been published on Istanbul Art News, PRŌTOCOLLUM, Genç Sanat Dergisi, ArtUnlimited, Birikim and so on since 2014. She is a member of AICA (International Association of Art Critics) since 2017.