Nermin Saybaşılı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde öğretim üyesidir. Saybaşılı, Londra Üniversitesi Goldsmiths College’ın Görsel Kültürler Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Eylül 2015-Haziran 2016 akademik döneminde, Fulbright bursu ile gittiği Columbia Üniversitesi’nin School of Arts bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Araştırma alanı; güncel sanat ve eleştirel kuram bağlamında görünürlüğün rejiminde görünürlükler/görünmezlikler sorunsalları, yerleştirme ve video çalışmalarında sesin (insansesi, dil olmayan diğer sesler ve müzik) kullanımı,  mobilite ve karşı-coğrafyalar, şebeke-kültürde kentsel mekan ve göçtür. Uluslararası akademik dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlanmaktadır. Saybaşılı’nın Sınırlar ve Hayaletler: Görsel Kültürde Göç Hareketleri (Metis, 2011) ve Sanat Sahada: Görsel Kültür Çalışmalarında Etnografik Bilgi (Metis, 2017) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.