Neylan Bağcıoğlu

Neylan Bağcıoğlu bağımsız sanat eleştirmeni, metin yazarı, editör ve çevirmeni olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Radikal ve Apple gibi kurumlarla çalışmaktadır. Cambridge Üniversitesi Sanat Tarihi Departmanı’nda doktora araştırmalarını sürdüren Bağcıoğlu’nun çalışmaları başta Amerikan- İngiliz savaş sonrası sanat tarihinde müşterek sanat üretimi ve süreçleri olmak üzere çağdaş sanat pratiği ile ilgilenmektedir