Özlem İnay Erten

1980 yılında İsviçre’de doğdu. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. 2010 – 2014 yılları arasında Demsa Koleksiyon bünyesinde uzman olarak çalıştı. 2012 yılında Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, 2016 yılında Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü'nde yarı zamanlı olarak ders vermeye başladı. Çeşitli sanat kitapları ve sergi kataloglarının yazarlığını ve editörlüğünü üstlendi. Genç Sanat, Artist, Milliyet Sanat, Cumhuriyet, Radikal, RH Sanat, Artam Global Art and Design, and Lebriz Sanal Dergi gibi bazı gazete ve dergilerde makale ve söyleşileri yayımlandı.Turkish Tiles isimli kitabı 2013 yılında, Şişli'de Bir Konak ve Mimar Giulio Mongeri isimli kitabı 2016 yılında yayımlanmıştır. 2014 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde başladığı doktora öğrenimini, “Çok Yönlü Bir Kişilik: Ressam Hüseyin Zekâi Paşa” başlıklı tez araştırmasıyla sürdürmektedir. 2014 yılından bu yana Bozlu Art Project’in yöneticiliğini yapmaktadır.“İklim Değişimi” (Karma Sergi), “Fragmanlar” - Utku Varlık, “Sanal Manzaralar” - Ali Alışır, “Desenler, Resimler, Heykeller” - Ali Teoman Germaner, “Evvel Zaman Makinesi” - Server Demirtaş, “Krallar ve Kraliçeler’den Don Kişot’lara” - Özdemir Altan, “Korku” (Karma Sergi) küratörlüğünü üstlendiği sergilerden bazılarıdır.

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA Türkiye) üyesidir. 


She was born in Switzerland in 1980. She completed her bachelor’s and master’s degrees at Mimar Sinan University Faculty of Science & Literature Art History Department. She worked as an expert at Demsa Koleksiyon between 2010 and 2014. In 2016 she started to lecture part time at İstanbul Kültür University department of Art Management. She is the author and editor of various books of art and exhibition catalogues. Her articles and interviews have been published in newspapers, journals and art magazines such as  Genç Sanat, Artist, Milliyet Sanat, Cumhuriyet, Radikal, RH Sanat, Artam Global Art and Design, and Lebriz Sanal Dergi. Her book named Turkish Tiles, which she co-wrote with Oğuz Erten, was published in the year 2013. Her book named A Mansion in Şişli and Architect Giulio Mongeri was published in the year 2016. She is still in the process of completing her PhD, which she started in 2014, in the Art History Department of Mimar Sinan University – with her thesis research titled: “A Multi-Faceted Identity: The Painter Hüseyin Zekai Pasha”. As of the year 2014, she has been management Bozlu Art Project. “Climate Change” (Group Exhibition), “Fragments” - Utku Varlık, “Virtual Landscapes” - Ali Alışır, “Desenler, Resimler, Heykeller” (“Patterns, Images, Statues” - Ali Teoman Germaner, “Machines from Bygone Times” - Server Demirtaş, “From Kings and Queens to Don Quixotes” - Özdemir Altan, Fear (Group Exhibition) are some examples of the exhibitions that she has curated.

She is a member of International Association of Art Critics (AICA Turkey).

E-Mail ozlem.erten@bozluartproject.com