Rahmi Öğdül

1960’da İstanbul’da doğdu ve yaşamını İstanbul’da öğretim görevlisi, sanat ve kültür eleştirmenliği ve radyo programcılığı yaparak sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi, Fen fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra çalışmalarını kültür, toplum, sanat, felsefe alanına kaydırdı.  Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Mimarlık fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans eğitiminde “Temel Tasarım Felsefesi” ve Yüksek Lisans eğitiminde “Mekân ve Beden Temsilleri” derslerini, İstanbul Bilgi Üniversiteleri’nde ise “Beden Temsilleri” ve “Doğa Temsilleri” derslerini vermektedir. ‘BirGün’ gazetesinde her cuma kültür ve sanat yazıları yazıyor ve Açık Radyo’da on beş günde bir pazartesi günleri yayınlanan ‘Yolgeçen’ adlı bir kültür, sanat programı hazırlayıp sunuyor. Ayrıca bir semt monografisi olan “Cerrahpaşa, Yedinci Tepe” (Heyamola Yayınları, 2010) başlıklı kitabı, Süreyyya Evren ile birlikte yazdıkları “Bağbozumları, Kültür, Politika ve Gündelik yaşam Üzerine” (Stüdyo İmge yayınları, 2002) ve “Başka Bir Dünya Mümkün” (Stüdyo İmge Yayınları, 2002) başlıklı kitapları da bulunmaktadır. Aralarında Rudolf Arnheim’ın “Görsel Düşünme” (Metis Yayınları), Andrew Ballantyne’in “Mimarlar için Deluze ve Guattari” (YEM), Philip Goodchild’ın “Deleuze ve Guattari /Arzu Politikasına Giriş” (Ayrıntı Yayınları) kitaplarının da bulunduğu çok sayıdaki kitabı İngilizceden Türkçeye çevirmiştir. Çalışmalarını, bedenin ve doğanın toplumsal ve sanatsal tarihi, toplumsal cinsiyet, queer kuramı, kültürel çalışmalar üzerinde sürdürmektedir. 


Rahmi Öğdül (born in 1960 in Istanbul) maintains his life by working as a faculty member, art and culture critic and radio programmer in Istanbul. He graduated from Istanbul University, Faculty of Science, Department of Biology and completed his master’s degree in the Institute of Marine Sciences of the same university.

After working for many years as a research assistant in the Istanbul University, Faculty of Fisheries, he carried his studies to the fields of culture, society, art and philosophy. He still gives lectures on “Basic Design Philosophy” in the undergraduate program and “Representations of Space and Body” in the graduate program of Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning and “Representations of Body” and “Representations of Nature” in Istanbul Bilgi University.

He writes cultural and artistic articles various newspapers and publications including “Birgün”, he also presents a culture and art program entitled “Yolgeçen” broadcast every fifteen days on Mondays in Açık Radyo. He carries on his studies on the social and artistic history of the body and nature, gender, queer theory and cultural studies.